Spejarscouten uppskattar sin egen närmiljö. Spejarscouten tar sig till en närliggande stad från kårlokalen.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Jag och staden


Målsättning:

Spejarscouten uppskattar sin egen närmiljö. Spejarscouten tar sig till en närliggande stad från kårlokalen.

Beskrivning:

 Spejarscouten känner sin hemstads parker och hittar en park som hen gillar. Spejarscouten bekantar sig med en stad i sin närhet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Retkeily Suunnistus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till i planeringen av aktiviteten och deltar vid behov i aktiviteten. Om det är en bit att resa till närmaste stad, kan det vara skäl att fundera på ett regionalt samarbete. T.ex. kan en fotoorientering vara ett bra tema för en avdelningsträff.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna väljer ett viktigt ställe  sin hemort. Det kan vara en plats, ett monument, en ungdomsgård eller varför inte patrullens kårlokal. Också en känsla kan vara viktig. Spejarscouten gör ett konstverk eller en miniatyr av en för hen viktig sak i sin hemstad. Miniatyren kan skapas av tändstickor eller tidningsurklipp. Konstverket i sin tur kan tillverkas genom att måla, rita eller göra ett gipsarbete. Spejarscouterna presenterar sitt arbete för de andra medlemmarna i patrullen och motiverar sitt val av konstverk. 

Patrullen väljer tillsammans en plats som alla patrullmedlemmar upplever att förenar patrullen. Platsen kan vara den första plats dit patrullen gjorde en utfärd och som patrullen har goda minnen av. Patrullmedlemmarna tänker på vad det är som gör att platsen är viktig för patrullen vid en lägereld eller under tystnad. Patrullen kan göra ett bildkollage eller en egen kalender av bilder från platsen.   

Patrullen bekantar sig med parkerna i sin hemstad. Spejarscouten funderar på förhand vilka förväntningar hen har för en trevlig park. Hurudan borde parken vara? Sök en sådan park där man kan slappna av. Finns det i hemstaden en park där man kan spela spel i? Patrullen kan spela olika spel i parken.  

Patrullen orienterar i en bekant stad med hjälp av fotografier. Fotona behöver inte nödvändigtvis vara själv tagna, utan bilderna kan vara ur en tidning. Välj en för spejarscouterna bekant stad eller stadsdel för fotoorienteringen. Om orienteringen ordnas i en mer främmande stad kan det vara bra att ge spejarscouterna olika tips så att de lättare hittar kontrollerna.  

Lägg till tips

Bifoga