Spejarscouten uppskattar sin egen närmiljö. Spejarscouten tar sig till en närliggande stad från kårlokalen.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Jag och staden


Målsättning:

Spejarscouten uppskattar sin egen närmiljö. Spejarscouten tar sig till en närliggande stad från kårlokalen.

Beskrivning:

 Spejarscouten känner sin hemstads parker och hittar en park som hen gillar. Spejarscouten bekantar sig med en stad i sin närhet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Retkeily Suunnistus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till i planeringen av aktiviteten och deltar vid behov i aktiviteten. Om det är en bit att resa till närmaste stad, kan det vara skäl att fundera på ett regionalt samarbete. T.ex. kan en fotoorientering vara ett bra tema för en avdelningsträff.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga