Spejarscouten lär sig olika sätt att tygla klimatförändringen.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Naturvänligt liv


Målsättning:

Spejarscouten lär sig olika sätt att tygla klimatförändringen.

Beskrivning:

Spejarscouterna repeterar vad klimatförändring betyder. Spejarscouterna tar reda på olika sätt hur man kan tygla klimatförändringen.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Luonto Vaikuttaminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen deltar i planeringen och deltar vid behov i aktiviteten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga