Spejarscouten lär sig olika sätt att tygla klimatförändringen.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Naturvänligt liv


Målsättning:

Spejarscouten lär sig olika sätt att tygla klimatförändringen.

Beskrivning:

Spejarscouterna repeterar vad klimatförändring betyder. Spejarscouterna tar reda på olika sätt hur man kan tygla klimatförändringen.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Luonto Vaikuttaminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen deltar i planeringen och deltar vid behov i aktiviteten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Matproduktion och transport har en stor påverkan på klimatet: finländarnas koldioxidavtryck består till 20% av mat. Bekanta er med WWF:s matguide och WWF:s köttguide och laga klimatsmart mat.

Det sägs att skogarna är jordens lungor. Varför? Träden förbinder koldioxid i sig och då de växer binder de allt mer. Patrullen gör en teater eller ritar ett träds historia och beskriver hur koldioxiden förbinds i trädet. Tips finns på t.ex. Skogscentralens webbplats.

Min systers moped är bättre än din brors! Patrullen gör en liten nyhet om de mest miljövänliga fordonen. Patrullen sammanställer material om bränsleförbrukning, utsläpp per kilometer och poängsätter fordonen på basen av hur miljövänliga de är, vilken prestanda de har och hur funktionella de är.  

Patrullen gör en infobox på basen av uppgifter de hittar på webben om hur stort koldioxidavtryck människor på olika håll i världen har. Patrullmedlemmarna ritar också olika länders koldioxidavtryck på ett papper för att kunna jämföra avtrycken. Patrullen tar reda på hur koldioxidavtrycket räknas. Det finns olika räknare för koldioxidavtrycket på webben. Patrullen skriver lätta anvisningar åt t.ex. sina föräldrar eller kompisar om hur man kan minska det egna avtrycket.  

Lägg till tips

Bifoga