Spejarscoutpatrullen kan skämma bort sig och ta hand om sig själv. Spejarscouten inser vikten av att sova och äta tillräckligt. Spejarscouten kan slappna av.

Valikko

Fyralternativ: Drömscoutveckoslut


Målsättning:

Spejarscoutpatrullen kan skämma bort sig och ta hand om sig själv. Spejarscouten inser vikten av att sova och äta tillräckligt. Spejarscouten kan slappna av.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen planerar och genomför ett hälsosamt veckoslut åt sig själv. Fantasin får flöda och idéerna får bubbla. 

Förberedelser inför fyren: Spejarscoutpatrullen planerar tillsammans hurudant deras drömscoutveckoslut är. Patrullen planerar ett hälsosamt veckoslut där de sover och äter gott, utan att glömma friluftsliv. Patrullen får gärna satsa på bekväma sovplatser och hälsotrender som yoga och olika hälsodrycker. Om patrullen gör fyren under hösten kan patrullen t.ex. redan under utfärder under etappen samla olika bär och göra drycker av dem. De patruller som genomför fyren under våren kan plocka av råvaror ur naturen eller göra en örtdryck.  

Förutom hälsosam kost ingår också idrott och tillräcklig sömn i den hälsosamma helgen. Patrullen skriver in tider för läggdags och väckning i sitt program. För att sömnen ska vara kvalitativ ser patrullen till att planera in tillräckligt med motion och uteliv. Patrullen kan gärna pröva på olika trendiga idrottsgrenar och behandlingar.  

Kvällsprogrammet kan vara t.ex. en spa-bastukväll. Under våren kan man göra en bastukvast, medan man på hösten kan göra ett avslappnande fotbad av torv.  

Patrullen gör en budget för fyren och håller sig till den. För också bok över dyrare anskaffningar inför fyren. Under utvärderingsdiskussionen kan patrullen reflektera om hälsosam mat är dyrare än ohälsosam? Patrullen gör också ett program för evenemanget och informerar kårchefen om evenemanget.  

Fyrens förverkligande: Spejarscoutpatrullen följer sitt program och genomför de aktiviteter de planerat och kommer ihåg att arbeta för tillräcklig mängd kvalitativ sömn. Dagen kan t.ex. avslutas med en avslappnande bastutur och ett hälsosamt kvällsmål. Patrullen följer det planerade programmet för dagen. Håll fast vid tiden för tystnad och väckning.  

Efter morgonmålet kan patrullen t.ex. göra en morgonlänk, gå ut och stavgå eller gör en tänjande morgongymnastik.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Luovuus Organisointitaidot Retkeily Ruuanlaitto
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsen leder planeringen av fyren tillsammans med patrulledaren. Vid behov hjälper lotsen spejarscouterna att hitta ett lämpligt utrymme och att boka det. Vid behov sätter lotsen gränser för planeringen. Lotsen kan också hjälpa med idéer och att göra upp en budget.   Lotsen leder utvärderingsdiskussionen. Lotsen ger också respons om fyrens planering och genomförande åt spejarscoutpatrullen. Samtidigt utvärderas hela etappen. Under utvärderingen funderar man på vad patrullmedlemmarna har lärt sig under etappen och fyren. Hurudana utmaningar mötte patrullen? Hurudana känslor väckte aktiviteterna och fyren? Vad saknades? Vad skulle patrullen göra annorlunda? Lotsen delger patrull sin egen åsikt om fyren och etappen på ett konstruktivt sätt. Lotsen ska komma ihåg att responsen är en unik lärosituation för spejarscouterna. Lotsen för också en utvärderingsdiskussion med patrulledaren om fyren och etappen.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren handleder spejarscouterna i att planera fyren. Vid behov hjälper patrulledaren spejarscoutpatrullen att hitta instruktioner för olika aktiviteter.   Patrulledaren diskuterar med lotsen om den genomförda fyren och om hela etappen. Efter fyren är det naturligt att blicka mot följande etapp med lotsen och göra preliminära planer.   Fyrens utvärdering: Patrullen diskuterar hur det hälsosamma veckoslutet var. Känner sig spejarscouterna utvilade? Hur kändes det att planera och genomföra veckoslutet åt sig själv? Vilken var den finaste upplevelsen? Vad kunde patrullen ha gjort annorlunda? Patrullmedlemmarna funderar också på hur de skulle ha känt sig om de skulle ha ätit godis och chips istället för hälsosam mat, eller om de inte alls skulle ha vistats utomhus. Patrullen diskuterar också om budgeten. Var det svårt att göra upp budgeten och höll sig patrullmedlemmarna till budgeten?  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga