Spejarscouten känner till specialdrag i olika årtionden. Spejarscouten märker hur tiden har format människor och scouting.

Valikko

Fyralternativ: Några årtionden bakåt


Målsättning:

Spejarscouten känner till specialdrag i olika årtionden. Spejarscouten märker hur tiden har format människor och scouting.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen väljer ett gånget årtionde som tema för en utfärd eller ett evenemang. En bra idé är att välja ett årtionde som nu levande personer kan berätta om, alltså lönar det sig inte att välja ett årtionde långt bak i tiden. Exempel på tema är ett årtionde ur kårens historia och så genomför patrullen utfärden enligt det. Programmet kan bestå av aktiviteter som var populära under det valda årtiondet. Patrullen kan också söka material från årtionden. Fyren består av förberedelse, genomförande och utvärdering. 

Förberedelser inför fyren: Spejarscoutpatrullen väljer årtiondet för fyren redan under kurstagningen och planerar evenemanget på basen av det. Bestäm redan i planeringsskedet ett datum för evenemanget tillsammans med lotsen och vid behov resten av kåren. Samla in så mycket material som möjligt från det valda årtiondet för att fyren ska vara lättare. Intervjua också i planeringsskedet en person som levt på det valda årtiondet för att få bakgrundsinformation.  

Fyrens förverkligande: Spejarscoutpatrullen deltar i en utfärd eller ett evenemang som ordnas i andan av ett visst årtionde. Spejarscouterna och deltagarna kan leva sig in i årtionden genom att klä sig tidsenligt, lyssna på tidsenlig musik och så vidare. Under evenemanget kan deltagarna genomföra tidsenligt scoutprogram. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Retkeily Suomalainen kulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsen godkänner planerna som spejascouterna gjort tillsammans med patrulledaren och ser till att planen är lämplig för spejarscoutpatrullen. Lotsen deltar i fyren så att hen kan utvärdera den. Lotsen stöder och uppmuntrar spejarscouterna under fyren vid behov, beroende på hur stort evenemanget är. Lotsen hjälper spejarscouterna i praktiska arrangemang och stöder spejarscouterna i deras uppgifter.    Patrulledarens uppgift: Patrulledaren godkänner spejarscouternas plan för utfärden eller evenemanget tillsammans med lotsen. Patrulledaren skaffar vid behov material från det årtionde spejarscouterna valt. På internet finns information om t.ex. modet, sätt och evenemang under olika årtionden.   Fyrens utvärdering: Lotsen leder utvärderingsdiskussionen. Lotsen ger feedback om fyrens planering och genomföring. Samtidigt evalueras hela etappen genom att fundera på följande saker: Vad har patrullen lärt sig under etappen och fyren? Hurudana utmaningar har patrullen stött på? Hurudana känslor väckte aktiviteterna och fyren? Vad saknades? Vad skulle patrullen göra annorlunda? Lotsen delger spejarscoutpatrullen sin ärliga åsikt på ett konstruktivt sätt. Lotsen ska komma ihåg att responsen är en utmärkt lärosituation för spejarscouterna. Lotsen diskuterar med patrulledaren om etappen och fyren. Efter fyren kan det vara naturligt att blicka fram mot kommande etapp och göra preliminära planer.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga