Spejarscouten lär sig olika former av kommunikation och kan använda dem enligt god sed. Spejarscouten förstår upphovsrätt då hen publicerar egna och andras alster.

Valikko

Kommunikation


Målsättning:

Spejarscouten lär sig olika former av kommunikation och kan använda dem enligt god sed. Spejarscouten förstår upphovsrätt då hen publicerar egna och andras alster.

Beskrivning:

Spejarscouten berättar i text, i bilder, genom film eller med hjälp av ljud om sig själv eller sin patrull. Spejarscouten lär sig olika sätt att dra nytta av publikationer. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Vaikuttaminen Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten och skaffar det material som behövs för att göra aktiviteten. Vid behov ber hen lotsen om hjälp. Patrulledaren bör komma ihåg att alla inte tycker om att uppträda. Patrulledaren uppmuntrar de blyga i patrullen att delta och lugnar ned de aktiva patrullmedlemmarna så de ger utrymme åt de mer tystlåtna.  Lotsens uppgift: Lotsen stöder patrulledaren i aktiviteten. Vid behov deltar lotsen som stöd för patrulledaren under aktiviteten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen skriver om sin egen utfärd eller sitt läger till kårens tidning, till Scoutposten eller till en lokaltidning. Till texten kan patrullen lägga bilder som passar till innehållet och som man kan och får publicera. Det är bra om bilden är medryckande och passar ihop med texten. Hurdan är en medryckande bild? Spejarscouterna granskar sina bilder före publiceringen och funderar om bilderna kan publiceras. Passar bilderna till den text ni skrivit?

Patrullen gör en ljudinspelning och lyssnar på sina egna röster. Låter rösterna som på riktigt? Patrullen kan också göra ett hörspel eller en berättelse som bandas in. Ljudet kan vara tal, instrumentalt eller annars bara självproducerat. Med hjälp av ljud kan patrullen t.ex. göra en lämplig frågesport för äventyrsscouternas detektiv-specialmärke, i vilken äventyrsscouterna ska gissa vad som händer utifrån de ljud som hörs. Då ni planerat ljudvärlden kan ni lägga till repliker och tillslut banda in 

Patrullmedlemmarna presenterar sig med hjälp av bilder så som t.ex. olika vykort eller andra bildkort. Med hjälp av bilder kan man också fundera över hur andra ser på en själv. En bild säger mer än tusen ord. Patrullen fotograferar olika miner och gester och tolkar fotografierna. En hurudan bild kan jag publicera av någon annan? Var hamnar bilderna då man lägger ut dem på nätet. Viktigt är att spejarscouten förstår att en bild man laddat upp på internet aldrig går att ta bort helt och hållet. På internet hittar du lätt instruktioner för publicering av fotografier och hur man ska bete sig på nätet.

Patrullen skriver ett brev till en utvald mottagare. Det kan vara en vänkår eller en spejarscoutpatrull i grannkåren. Brevet kan också vara till presidenten, kårchefen eller motsvarande. Patrullen kommer överens om motivet till brevet och vad den vill berätta för mottagaren. Temat för brevet kan vara något aktuellt som är på tapeten just då eller kan beröra t.ex. patrullens utfärd eller ett evenemang.

Lägg till tips

Bifoga