Spejarscouten lär sig olika former av kommunikation och kan använda dem enligt god sed. Spejarscouten förstår upphovsrätt då hen publicerar egna och andras alster.

Valikko

Kommunikation


Målsättning:

Spejarscouten lär sig olika former av kommunikation och kan använda dem enligt god sed. Spejarscouten förstår upphovsrätt då hen publicerar egna och andras alster.

Beskrivning:

Spejarscouten berättar i text, i bilder, genom film eller med hjälp av ljud om sig själv eller sin patrull. Spejarscouten lär sig olika sätt att dra nytta av publikationer. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Vaikuttaminen Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten och skaffar det material som behövs för att göra aktiviteten. Vid behov ber hen lotsen om hjälp. Patrulledaren bör komma ihåg att alla inte tycker om att uppträda. Patrulledaren uppmuntrar de blyga i patrullen att delta och lugnar ned de aktiva patrullmedlemmarna så de ger utrymme åt de mer tystlåtna.  Lotsens uppgift: Lotsen stöder patrulledaren i aktiviteten. Vid behov deltar lotsen som stöd för patrulledaren under aktiviteten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga