Spejarscouten uppskattar sin egen kropp och bygger upp en positiv självbild genom att stärka sitt självförtroende. Spejarscouten kan ta hand om sig själv och sina kompisrelationer. Spejarscouten kan ta en kompis känslor i beaktande.

Valikko

Kompisfärdigheter


Målsättning:

Spejarscouten uppskattar sin egen kropp och bygger upp en positiv självbild genom att stärka sitt självförtroende. Spejarscouten kan ta hand om sig själv och sina kompisrelationer. Spejarscouten kan ta en kompis känslor i beaktande.

Beskrivning:

 Spejarscouten stärker sin egna, positiva självbild och kan stödja sin kompis i att utveckla hens självbild. Spejarscouten övar på att upprätthålla kompisrelationer i olika situationer.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren reserverar det material som behövs och planerar aktiviteten tillsammans med lotsen. Patrulledaren uppmuntrar spejarscouterna att leva sig in i övningarna och ta i beaktande patrullens blygare medlemmar och uppmuntrar dem att delta.   Lotsens uppgift: Lotsen stöder patrulledaren i att planera aktiviteten. Lotsen kan hjälpa patrulledaren, speciellt i att uppmuntra spejarscouterna.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna skriver tillsamman upp så många känslor som det kommer på. Sedan delas spejarscouterna in i mindre grupper. Varje grupp väljer några känslor de vill undersöka. Då känslorna är valda ber ledaren grupperna att fundera på svar till följande frågor: - Hur ger man uttryck för känslorna? – Vilka känslor är lätta att uttrycka? – Hur förhåller vi oss till andras känslor? – I vilka situationer är känslor lätta att uttrycka? – Uttrycker vi känslor på olika sätt för olika människor? – Vem vill vi att ska uttrycka sina känslor för oss? – Påverkar vetskap om hur andra uttrycker känslor vårt sätt att förhålla oss till andra människor? – Vill vi att människor ska bemöta oss på ett annat sätt om de vet vad vi känner?

Patrullen planerar och skapar en egen tidning. Hur ser just er patrulls tidning ut? Vad skulle tidningen handla om? Patrullen inkluderar varje patrullmedlems intresse i tidningen. Intressena kan inkluderas i tidningen som urklipp, bilder o.s.v. Patrullen kan t.ex. göra en liten presentation eller skriva en artikel om varje patrullmedlem. Patrullen går igenom den färdiga tidningen tillsammans. Spejarscouterna märker hur olika intressen det finns t.o.m. inom patrullen. 

Spegel: Varje person ser annorlunda ut sedd genom en spegel. Patrullen gör en spegel av spegelskärvor och murbruk åt varje patrullmedlem. Kom ihåg säkerheten då ni gör speglarna, eftersom skärvorna är vassa. Att göra en spegel tar en ganska lång stund, så det lönar sig att göra dem på en utfärd eller ett läger. Spegeln visar en bild som är unik, liksom den som tittar i spegeln. Titta slutligen på de andra patrullmedlemmarnas speglar. Gör en stilren spegel för ett vårfönster, som reflekterar ljusstrålarna vackert i rummet. Material:

 • underlag i trä
 • spegelskärvor
 • lim
 • ståltråd
 • fogmassa
 • skyddshanskar
 • skyddsglasögon
 1. Skär lämpliga bitar av spegeln, cirka 1 cm x 1 cm.Bitarna behöver inte vara kvadrater, också trianglar och bitar i annan form duger fint. Det är inte svår att skära bitar av spegel. Du behöver en glaskniv eller mosaiksax. Kom ihåg skyddsglasögon! Det flyger lätt skärvor. Du kan också använda en hammare istället för en glaskniv eller en mosaiksax för att göra bitar av spegel. Placera då spegeln mellan två papper och slå lätt med hammaren.
 2. Limma bitarna på träunderlaget.Lämna ca 2 mm mellanrum mellan bitarna. Ibland måste man vänta på att limmet torka, för annars kan bitarna lätt glida till fel ställe. Låt torka till följande dag. Om limmet inte har torkat ordentligt kan bitarna lätt lossna i fogningen.
 3. Blanda fogmassan enligt anvisning.För varje spegel behövs någradeciliter pulver. Fogmassan får vara rätt så tjock.
 4. Ta på skyddshandskarna och bred ut fogmassan på spegeln.Vänd på spegeln i dina händer, så att fogmassan breder ut sig i alla fogarna. Putsa bort den extra massan från spegelbitarna med hjälp av ett papper eller ett tyg. Speglarna blir ännu i det här skeden grumliga, men är inte täckta av fogmassan. Låt torka till följande dag.
 5. Städa efter dig. Kom ihåg att INTE tömma fogmassan i avloppet.
 6. Då fogmassan torkat kan du tvätta och putsa spegeln under rinnande vatten.
Häng upp spegeln i fönstret och beundra ditt verk! Varje spejarscout ställer sig i tur och ordning framför spegeln. Spejarscouten ser sig själv i spegeln och säger tre positiva saker om sig själv och skriver ner dem. Då alla sett sig själv i spegeln ställer sig spejarscouterna framför spegeln parvis. Nu ska spejarscouten nämna tre positiva saker om sin vän som hen ser i spegeln. Såhär fortsätter man tills hela patrullen har stått framför samma spegel. Efteråt listar patrullen ännu tre positiva saker om hela patrullen. Slutligen går patrullen igenom alla de positiva sakerna och diskuterar hur det kändes att få positiv respons. Kunde spejarscouten ge mer positiv respons åt sina närstående på daglig basis? Går det att göra samma för en okänd? Mer tips hittas i Free Being Me-materialet. (Ifall ni inte vill göra speglar så kan patrullen ta med en spegel till mötet.)

Ett gott självförtroende påverkar också kompisrelationer och att få nya vänner. Det här tipset hjälper spejarscouten att skapa en positiv kroppsbild av sig själv och också hjälpa andra att göra det.   Operation vänskap är en aktivitet ur WAGGGS:s kampanj Free Being Me för att främja en positiv självbild. Varje patrullmedlem får  i tur och ordningett textmeddelande av sin vän. Lotsen eller patrulledaren förmedlar meddelandena på lappar åt spejarscouterna och ger följande instruktioner:    ” I meddelandet delger er vän att hen är bekymrad över sitt utseende, eftersom hen upplever att det inte motsvarar skönhetsmyten. Din uppgift är att skriva ett svar åt vännen där du ifrågasätter skönhetsmyten och det att vännen skulle behöva se annorlunda ut. Målsättningen är att övertyga vännen om att det är onödigt att eftersträva skönhetsmyten och att det är omöjligt att uppnå dem. ”  Lotsen eller patrulledaren skriver färdigt små meddelanden på lappar. Ett meddelande kan vara t.ex. ” Jag ser så fet ut idag att jag inte kommer på danslektion.” Vad kunde man svara på det här meddelandet? Hur berättar ni åt personen att hen ser bra ut precis som sådan och att det viktigaste på danslektionen är att ha roligt och att lära sig att dansa?  Lotsen eller patrulledaren ber om några svar av spejarscouterna. Förslag på bra svar är t.ex. ”Jag tycker att du är bra precis som du är”, ”Tanken är att ha roligt och att lära sig nytt under danslektionen, inte att se ut på ett visst sätt”, ”Det är slöseri med tid att oroa sig om sitt utseende, om det förhindrar dig från att ha roligt”.   Varje patrullmedlem tar ett meddelande och ger den åt patrulledaren eller lotsen, som sedan läser lappen högt så att alla hör. Spejarscouternas uppgift är att hitta på ett svar, där hen tar avstånd ifrån skönhetsmyten. Efter det kan patrullen tillsammans hitta på ett annat bra svar, innan det är följande spejarscouts tur.   Tips 

 • Om ni har tid och alla har en telefon, kan ni också skicka meddelandet som ett textmeddelande eller ett WhatsApp-meddelande. Var ändå noga med att tonen på diskussionen hålls positiv också digitalt.  
 • Påminn deltagarna om att om de själva, eller någon de känner, får negativa eller sårande meddelande (om en själv eller någon annan) bör de berätta om det åt en vuxen. Om meddelandena finns publicerade på en webbsida ska man också meddela sidans ägare.  
Källa: Free Being Me. Free Being Me-materialet innehåller massvis av övningar för att stärka barn och ungdomar genom att förbättra kroppsligt självförtroende och självkänsla. Svenska Scouternas material för 11-14-åringar hittar du här: http://www.scouterna.se/ledascouting/files/2016/05/11-14---r-FreeBeingMe3.pdf 

Lägg till tips

Bifoga