Spejarscouten uppskattar sin egen kropp och bygger upp en positiv självbild genom att stärka sitt självförtroende. Spejarscouten kan ta hand om sig själv och sina kompisrelationer. Spejarscouten kan ta en kompis känslor i beaktande.

Valikko

Kompisfärdigheter


Målsättning:

Spejarscouten uppskattar sin egen kropp och bygger upp en positiv självbild genom att stärka sitt självförtroende. Spejarscouten kan ta hand om sig själv och sina kompisrelationer. Spejarscouten kan ta en kompis känslor i beaktande.

Beskrivning:

 Spejarscouten stärker sin egna, positiva självbild och kan stödja sin kompis i att utveckla hens självbild. Spejarscouten övar på att upprätthålla kompisrelationer i olika situationer.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren reserverar det material som behövs och planerar aktiviteten tillsammans med lotsen. Patrulledaren uppmuntrar spejarscouterna att leva sig in i övningarna och ta i beaktande patrullens blygare medlemmar och uppmuntrar dem att delta.   Lotsens uppgift: Lotsen stöder patrulledaren i att planera aktiviteten. Lotsen kan hjälpa patrulledaren, speciellt i att uppmuntra spejarscouterna.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga