Spejarscouten kan ta ansvar. Hen planerar sin verksamhet och tar hand om den överenskomna ledarskaps- eller ansvarsuppgiften. Spejarscouten kan ta emot respons.

Valikko

Ledarskaps- eller ansvarsuppgift: dagsetappen


Målsättning:

Spejarscouten kan ta ansvar. Hen planerar sin verksamhet och tar hand om den överenskomna ledarskaps- eller ansvarsuppgiften. Spejarscouten kan ta emot respons.

Beskrivning:

 Spejarscouten genomför ensam eller tillsammans med sitt par en tillfällig och ledd ledarskaps- eller ansvarsuppgift inom eller utanför gruppen och får respons på uppgiften. Spejarscouten får stöd till sin uppgift av patrulledaren eller av en vuxen.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen och patrullen ledarskaps- och ansvarsuppgifter som passar var och en av spejarscouterna eller spejarscoutparen. Patrulledaren hjälper spejarscouterna att planera uppgifterna och deras innehåll. Hen ser till att varje spejarscout vet vad hen ska göra och att varje spejarscout har tillgång till den utrustning som behövs till uppgiften. Patrulledaren ger i samarbete med lotsen spejarscouterna feedback för deras uppgifter.   Lotsens uppgift: Lotsen leder övningen, antingen direkt eller indirekt genom patrulledaren. Lotsen ser till att ledarskaps- eller ansvarsuppgiften är lämpligt stor för varje spejarscout. Då man funderar på ledarskaps- och ansvarsuppgiften är det bra att komma ihåg att det är frågan om en handledd och tillfällig uppgift. Lotsen hjälper till att ta kontakt och med de praktiska arrangemangen. Vid behov hjälper också lotsen till att planera genomförandet av uppgiften, t.ex. genom att handleda spejarscouterna att fundera på hurudana aktiviteter som lämpar sig för de yngre åldersgrupperna och att vid behov också ge konkreta tips för att planera och dra aktiviteter.   Lotsen leder också responsdiskussionen efter uppgiften. Om aktiviteten har genomförts som ledarskapsövning, är det bra att också utnyttja responsen av kaptenen eller akelan. Lotsen ser till att också kaptenen och akelan vet hurudan uppgiften har varit. Det lönar sig att föra responsdiskussionen rätt så snart efter aktiviteten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga