Spejarscouten kan göra ett föremål genom att använda sig av olika tekniker och material. Spejarscouten lär sig ett nytt sätt att tillverka prydnads- och bruksföremål.

Valikko

Med egna händer 


Målsättning:

Spejarscouten kan göra ett föremål genom att använda sig av olika tekniker och material. Spejarscouten lär sig ett nytt sätt att tillverka prydnads- och bruksföremål.

Beskrivning:

Spejarscouten gör ett hantverk genom att använda sig av olika material och tekniker.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Luovuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren skaffar det material som behövs och eventuella anvisningar och idéer. Patrulledaren ansvarar för säkerheten och ber vid behov en vuxen lära ut en ny färdighet.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera aktiviteten och att skaffa det material som behövs.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga