Spejarscouten kan läsa publikationer och granska media kritiskt. Spejarscouten förstår att allt som hen ser, hör och läser inte nödvändigtvis är sant.

Valikko

Mediekritik


Målsättning:

Spejarscouten kan läsa publikationer och granska media kritiskt. Spejarscouten förstår att allt som hen ser, hör och läser inte nödvändigtvis är sant.

Beskrivning:

Spejarscouten övar sig att använda olika medier och jämför pålitligheten hos olika medier.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Medialuku Viestintä
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten med lotsen. Hen bekantar sig med upphovsrätt på förhand och lär sig vid behov tillsammans med lotsen att använda olika bildredigeringsprogram. Patrulledaren reserverar det material som behövs för aktiviteten med hjälp av lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen stöder patrulledaren i planeringen och genomförandet av aktiviteten. Vid behov hjälper hen patrulledaren att skaffa material och deltar i aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen väljer en tidningsartikel som den gör en ny nyhet av genom att använda sig av motsatt synvinkel eller sin egen åsikt. Patrullen kan också söka artiklar skrivna om samma saker men ur olika synvinklar, t.ex. om tjuvjakt av varg. Utifrån de olika synvinklarna reflekterar patrullen om rätt och fel. Är någon artikel fullständigt rätt och någon fullständigt fel? Hurudana baktankar finns bakom artikeln? Vem drar nytta av artikeln? Varför är artikeln skriven ur just den synvinkeln?  

Spejarscouterna övar på att redigera bilder med hjälp av olika bildhanteringsprogram eller appar i en mobil. Patrullen söker efter bra och dåligt redigerade bilder på nätet. En hurudan bild är en bra redigerad bild? På vilket sätt syns det om bilden är redigerad? I hurudana situationer redigeras bilder i medier, kompisgäng osv? Patrullen jämför redigerade bilder med de ursprungliga bilderna. Patrullen fotograferar patrullmedlemmarna och placerar dem i ett annorlunda landskap genom att redigera bilderna. Patrullen bekantar sig med vad upphovsrätt äroch med var man kan publicera vilka bilder. 

Patrullen indelas i två gruppen. Den ena gruppen förbereder en sketch eller en liten teater (längd ca 5 minuter) där spejarscouterna visar en händelse. Sketchen kan basera sig på verkliga händelser eller vara en påhittad berättelse där t.ex. en konfliktsituation mellan två personer ingår. Den egna gruppen visar sketchen åt andra gruppen, som är TV-reportrar med uppgiften att rapportera om händelsen. Reportrarna avlägsnar sig från rummet direkt efter sketchen. De funderar och förbereder sedan en nyhet utifrån vad de sett för kvällsnyheterna. Reportrarna får inte prata sinsemellan eller göra anteckningar. Sedan återvänder reportrarna till rummet, en i taget. Varje reporter har tre minuter på sig att presentera sin nyhet. Patrullen skriver huvuddragen i varje nyhet på ett papper som hänger på väggen. Då TV-reportern har presenterat sin nyhet, får hen stanna kvar för att lyssna på de andras nyheter utan att kommentera dem. Då alla nyheter har presenterats tejpar patrullen pappret på väggen i rummet. Patrullen jämför resultaten och diskuterar vad de lärt sig av övningen.   Frågor åt reportrarna: Vilka saker var lätta att minnas och att rapportera om? Vilka var svårast? Vad gjorde du om du inte kom ihåg någon detalj noggrant?  Frågor åt skådespelarna: Föll något relevant bort från nyheterna? Raporterade reportrarna om händelserna på ett exakt sätt?  Avsluta med en gemensam diskussion där alla deltar: Hurudana förväntningar hade du inför nyheterna? Borde nyheterna vara objektiv rapportering eller får de innehålla kommentarer och åsikter av journalisterna? Är det alltid tydligt vad som är fakta och vad som är en åsikt? Hur pålitlig information får man från TV-nyheter?  Tips för patrulledaren och lotsen: Förbered dig att vid behov ge exempel på och fakta om sådana situationer och fenomen då nyhetsrapporteringen varit vilseledande. Du kan också göra ”nyheterna” mer levande genom att göra en stor TV-ruta i papp och ge reportrarna riktiga eller leksaksmikrofoner.

Spejarscouterna tänker tillbaka på sin egen barndom. Hurudan möjlighet hade de att vara en del av sociala medier? Spejarscouterna funderar vilka alla kanaler i sociala medier de tar del av. Var och en kan t.ex. rita en livslinje och skriva i den när olika kanaler av sociala medier har blivit en del av deras liv. Slutligen kan spejarscouterna jämföra sina resultat och fundera vilka saker som inverkat på hurudana linjerna är för spejarscouterna. Är alla nödvändiga? Också lotsen eller någon annan kan göra en livslinje för jämförelse.  

Lägg till tips

Bifoga