Spejarscouten kan läsa publikationer och granska media kritiskt. Spejarscouten förstår att allt som hen ser, hör och läser inte nödvändigtvis är sant.

Valikko

Mediekritik


Målsättning:

Spejarscouten kan läsa publikationer och granska media kritiskt. Spejarscouten förstår att allt som hen ser, hör och läser inte nödvändigtvis är sant.

Beskrivning:

Spejarscouten övar sig att använda olika medier och jämför pålitligheten hos olika medier.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Medialuku Viestintä
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten med lotsen. Hen bekantar sig med upphovsrätt på förhand och lär sig vid behov tillsammans med lotsen att använda olika bildredigeringsprogram. Patrulledaren reserverar det material som behövs för aktiviteten med hjälp av lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen stöder patrulledaren i planeringen och genomförandet av aktiviteten. Vid behov hjälper hen patrulledaren att skaffa material och deltar i aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga