Spejarscouten får erfarenhet av sjöfart och att segla.

Valikko

Sjöaktivitet: Sjöfart


Målsättning:

Spejarscouten får erfarenhet av sjöfart och att segla.

Beskrivning:

Spejarscouterna övar på att navigera med hjälp av ett sjökort så att de kan ta ut riktningen, bestämma position och räkna ut avstånd. Spejarscouterna bekantar sig med begreppen missvisning och deviation och kan beakta dem för att avgöra kompasskurs och rättvisande kurs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på vilka av patrullens seglingsfärdigheter som kräver repetition. Patrulledaren kontrollerar att den utrustning som behövs för att öva navigering finns på plats. Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen en seglats där patrullen kan öva på nya färdigheter och repetera tidigare färdigheter. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att märka vilka saker som kräver mer övning under patrullens seglats. Lotsen hjälper att hitta bra platser för övning av de färdigheter som behöver repeteras.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lär scouterna att ta ut koordinater på ett sjökort. Ni behöver ett sjökort, en passare och en gradskiva. Under seglatsen får navigatören också andra uppgifter än att studera horisonten. Skepparen kan till exempel be hen räkna ut koordinaterna för sjömärken i närheten eller för båtens position, samt med blyertspenna märka ut position och klockslag på sjökortet.

Lägg till tips

Bifoga