Spejarscouten deltar i ett spejarscoutevenemang eller en scoutfärdighetstävling som förbundet eller Finlands Scouter ordnar. Spejarscouten får erfarenhet av ett scoutevenemang utanför den egna kåren.

Valikko

Spejarscoutevenemang


Målsättning:

Spejarscouten deltar i ett spejarscoutevenemang eller en scoutfärdighetstävling som förbundet eller Finlands Scouter ordnar. Spejarscouten får erfarenhet av ett scoutevenemang utanför den egna kåren.

Beskrivning:

 Spejarscoutpatrullen deltar i ett evenemang som ordnas av förbundet FiSSc eller Finlands Scouter.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Rohkeus
Längd viikonloppu
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper patrullen med praktiska saker, som att samla ihop tävlingsutrustning. Patrulledaren tar reda på hurudana tävlingar och evenemang som ordnas för spejarscouter och motiverar spejarscouterna att delta genom att berätta hurudana evenemang hen själv deltagit i och hurudana erfarenheter hen fått genom det.   Lotsens uppgift: Lotsen uppmuntrar spejarscouterna att delta som patrull i ett evenemang och berättar för patrullen hurudana evenemang de kunde delta i. Vid behov hjälper lotsen med anmälan, att samla ihop utrustning och ta reda på om evenemangets kostnader, samt om kåren ekonomiskt stöder spejarscouternas deltagande i evenemang. Lotsen handleder spejarscouterna att utvärdera hur lyckat evenemangets olika delar var ur olika synvinklar.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga