Spejarscouten känner till olika sätt att använda skogen. Spejarscouten kan ta andra i beaktande och uttrycka sin egen åsikt med hänsyn till andras åsikter.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Möten på skogsstigar


Målsättning:

Spejarscouten känner till olika sätt att använda skogen. Spejarscouten kan ta andra i beaktande och uttrycka sin egen åsikt med hänsyn till andras åsikter.

Beskrivning:

Spejarscouten funderar på olika sätt vad i skogen som är viktigt för hen och vad skogen betyder för hen. Samtidigt bekantar sig spejarscouten men andras tankar om samma ämne.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto Luovuus Retkeily Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper patrullen att hittar på ett sätt att genomföra aktiviteten på. Om patrullen gör ett hörspel, kan patrulledaren vara berättare eller banda föreställningen. Om patrullen gör en intervju kan patrulledaren hjälpa vid behov att formulera bra frågor och med att publicera resultatet. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren och patrullen under aktiviteten. Hen uppmuntrar och handleder patrullen att göra bra val i anknytning till genomförandet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga