Spejarscouterna får erfarenhet av att ordna ett evenemang och en konkret inblick i kårens traditioner.

Valikko

Fyralternativ: Festfixare


Målsättning:

Spejarscouterna får erfarenhet av att ordna ett evenemang och en konkret inblick i kårens traditioner.

Beskrivning:

Spejarscouterna ordnar en av kårens årliga traditionella fester, t.ex. julfest, St. Görans fest eller vårfest.  

Bilagan innehåller också förslag till tidtabell och programalternativ. http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Sivu/1061/tarpojien_luovuusmajakka_pdf_4ae95d4a54.pdf  

Förberedelser inför fyren: Spejarscouterna planerar festen i enlighet med kårens traditioner eller övriga önskemål från kårstyrelsens sida. Spejarscouterna gör upp en tidtabell för festen, planerar programmet och kommer överens med andra åldersgrupper om deras programpunkter. Spejarscouterna funderar på eventuell traktering samt kommer överens med kårstyrelsen om hur och när festen marknadsförs till resten av kåren och medlemmarnas föräldrar. 

Fyrens förverkligande: Patrullen ordnar festen enligt sin plan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Organisointitaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarna inspirerar spejarscouterna att planera festen så att spejarscoutpatrullen sätter sin prägel på festen och att festen respekterar kårens traditioner. Hen hjälper patrullen att reservera en lämplig lokal och kommer överens med lotsen om detaljer i anknytning med festen. Patrulledaren hjälper vid behov att planera programmet för festen och att sköta praktiska saker. Dessutom hjälper hen spejarscouterna att hålla tidtabellen.  Efteråt diskuterar patrulledaren med lotsen om fyren och hela etappen. Efter fyren kan det redan vara aktuellt att diskutera nästa etapp med lotsen och göra upp preliminära planer.  Lotsens uppgift: Lotsen sköter kontakten till kårstyrelsen (budget & tidpunkt) och kommer överens om vilket evenemang tidtabellsmässigt lämpar sig för en fyr för spejarscoutpatrullen. Lotsen hjälper patrulledarna att reservera en lämplig lokal. Lotsen ser också till att informationen om festen säkert går ut till alla i god tid. Lotsen övervakar att kvaliteten på programmet är god. Vid behov ingriper lotsen så att festen kan genomföras enligt planerna.  Efteråt diskuterar patrullen tillsammans under lotsens ledning om fyren och hela etappen. Under utvärderingen funderar patrullen på vad de lärt sig under etappen och fyren. Vilka utmaningar har patrullen mött under etappen och fyren. Vilka känslor har aktiviteterna och fyren väckt hos spejarscouterna? Är det något spejarscouterna saknat? Finns det något man nu skulle göra annorlunda? Lotsen berättar ärligt men konstruktivt om sin egen uppfattning och fyren och etappen. Lotsen bör minnas att främst utvärdera gruppens arbete och undvika att fokusera på enskilda spejarscouters eventuella misstag.  Lotsen håller också en skild utvärderingsdiskussion med patrulledaren. Det kunde vara bra att lotsen i förväg funderat på utvecklingsförslag till patrulledaren. Fyrens utvärdering: Efter fyren håller patrullen en utvärderingsdiskussion med lotsen. Samtidigt diskuterar patrullen också hela etappen. Lotsen bör minnas att främst utvärdera gruppens arbete och undvika att fokusera på enskilda spejarscouters eventuella misstag

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga