Spejarscouten får en inblick i det arbete som ligger bakom en tidning och patrullen skapar tillsammans en större kreativ helhet. Spejarscouten skriver olika typs texter och får erfarenhet av att editera och ombryta text.

Valikko

Fyralternativ: Kårtidning


Målsättning:

Spejarscouten får en inblick i det arbete som ligger bakom en tidning och patrullen skapar tillsammans en större kreativ helhet. Spejarscouten skriver olika typs texter och får erfarenhet av att editera och ombryta text.

Beskrivning:

Patrullen gör ett nummer av kårtidningen i samråd med kårtidningens chefredaktör, eller en helt egen tidning

Förberedelser inför fyren: Patrullen planerar ett mångsidigt innehåll i samråd med kårtidningens chefredaktör. Tillsammans kommer man överens om deadlines och när tidningen ska ges ut. Spejarscouterna tar reda på hur kårtidningen vanligen trycks eller kopieras och räknar in tid för detta i tidtabellen med deadlinerna. Spejarscouterna kommer överens om arbetsfördelningen och vem som skriver vad. Patrullen funderar tillsammans på vad läsarna kan tänkas vara intresserade av, och hur man skriver artiklar som väcker intresse både bland yngre och äldre läsare.  

Spejarscouterna tar reda på vilken budget kårtidningen har och om denna påverkar det önskade sidantalet i tidningen. Om patrullen gör en egen tidning funderar patrullen på vad det kostar att trycka/kopiera upp den och hur de ska finansiera kopieringen. 

Fyrens förverkligande: Spejarscouterna skriver artiklar och fotograferar till kårtidningen. Spejarscouterna provar på olika typer av texter och gör allt från gallupar och intervjuer till kolumner, reportage från evenemang och produkttester. 

Hela patrullen hjälper till med ombrytningen av tidningen. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Organisointitaidot Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att patrullen planerar en rättvis arbetsfördelning så att alla får vara med och göra tidningen och ingen måste göra allt. Patrulledaren stöder spejarscouterna och påminner dem om deadlines. Patrulledaren diskuterar med lotsen om fyren och hela etappen. Efter fyren kan det redan vara aktuellt att diskutera nästa etapp med lotsen och göra upp preliminära planer.  Lotsens uppgift: Lotsen tar kontakt med kårtidningens chefredaktör och utreder hur patrullen får tillgång till behövliga datorprogram (vad har spejarscouterna hemma? Kan patrullen få låna skolans datorklass för att sätta ihop tidningen? Finns det datorer med ombrytningsprogram på förbundets kansli som man kan få använda?). Ifall patrullen gör en egen tidning hjälper lotsen spejarscouterna att reda ut i vilken grad kåren kan stå för kopieringskostnaderna. Lotsen och/eller chefredaktören handleder spejarscouterna då dessa skriver artiklar och ombryter tidningen. Lotsen deltar i fyren till den grad att hen kan ge feedback för fyren under utvärderingsdiskussionen. Patrullen diskuterar tillsammans under lotsens ledning om fyren och hela etappen. Under utvärderingen funderar patrullen på vad de lärt sig under etappen och fyren. Vilka utmaningar har patrullen mött under etappen och fyren. Vilka känslor har aktiviteterna och fyren väckt hos spejarscouterna? Är det något spejarscouterna saknat? Finns det något man nu skulle göra annorlunda? Lotsen berättar ärligt men konstruktivt om sin egen uppfattning om fyren och etappen. Lotsen bör minnas att främst utvärdera gruppens arbete och och undvika att fokusera på enskilda spejarscouters eventuella misstag.  Lotsen håller också en skild utvärderingsdiskussion med patrulledaren. Det kunde vara bra att lotsen i förväg funderat på utvecklingsförslag till patrulledaren. Fyrens utvärdering: Då fyren är avslutad, d.v.s. tidningen är färdig och tryckt/kopierad håller patrullen en utvärderingsdiskussion med lotsen. Eventuell feedback om tidningen gås också igenom. Samtidigt diskuterar patrullen också hela etappen. Målsättningen med utvärderingen är att spejarscouterna ser hur de utvecklats som grupp, vad de lyckades med tillsammans och vilka saker de som grupp kunde göra annorlunda följande gång.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga