Spejarscouten får en inblick i hur man gör en film. Spejarscouten lär sig använda något videoediteringsprogram och funderar på problematiken kring vad man kan publicera var i sociala medier och på internet.

Valikko

Fyralternativ: Oscargala


Målsättning:

Spejarscouten får en inblick i hur man gör en film. Spejarscouten lär sig använda något videoediteringsprogram och funderar på problematiken kring vad man kan publicera var i sociala medier och på internet.

Beskrivning:

Patrullen planerar och skriver manus till en kort videofilm tillsammans. Spejarscouterna deltar alla i filmnings och editeringsarbetet. Patrullen visar upp sin film för publik.

Förberedelser inför fyren: Patrullen planerar sin videofilm och skriver ett manus. Videon kan t.ex. vara en filmatisering av en känd scoutberättelse, en film om patrullens/kårens veckoslutsutfärd, eller en film vars handling patrullen hittat på från början till slut. Patrullen berättar om sin filmidé för lotsen och visar också upp manus innan de börjar filma. Patrullen bestämmer tillsammans när filmen ska visas för publik. Om flera andra patruller i kåren eller regionen också väljer att göra en film kan man ordna en gemensam Oscarsgala där allas filmer visas. Patrullen gör reklam för sin filmpremiär och bjuder in andra spejarscoutpatruller, kårens äventyrsscouter eller sina familjer till premiären. 

Fyrens förverkligande: Patrullen filmar material till sin film och klipper och editerar sedan materialet till en film. Filmen visas för publik antingen på en gemensam Oscarsgala med andra spejarscoutpatruller eller som en privat filmvisning endast för denna film. Vid behov ber patrullen en expert komma till mötet för att berätta om olika editeringsprogram och hur de fungerar. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Medialuku Organisointitaidot Rohkeus Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarna hjälper patrullen med idéer till film och manus och ber vid behov om hjälp av lotsen att hitta en video-expert som kan lära patrullen att editera filmen. Patrulledaren ser till att uppgifterna fördelas jämt i patrullen och alla får prova på att uppträda, filma och editera. Patrulledaren hjälper spejarscouterna i alla delmoment enligt behov. Efteråt diskuterar patrulledaren med lotsen om fyren och hela etappen. Efter fyren kan det redan vara aktuellt att diskutera nästa etapp med lotsen och göra upp preliminära planer.  Lotsens uppgift: Lotsen stödjer spejarscouterna då de gör planer för filmen och skriver manuskript. Hen ser till att idéerna är lämpligt krävande för spejarscoutpatrullen. Lotsen tar reda på om det finns andra patruller som gör samma fyr samtidigt i närheten och tar kontakt med de andra för att diskutera möjligheten till en gemensam filmgala. Lotsen uppmuntrar och stödjer projektet under olika skeden av projektet och deltar i fyren så att hen kan ge konstruktiv feedback åt patrullen. Lotsen ser till att filmen blir färdig och att den färdiga filmen visas för publik.   Efteråt diskuterar patrullen tillsammans under lotsens ledning om fyren och hela etappen. Under utvärderingen funderar patrullen på vad de lärt sig under etappen och fyren. Vilka utmaningar har patrullen mött under etappen och fyren. Vilka känslor har aktiviteterna och fyren väckt hos spejarscouterna? Är det något spejarscouterna saknat? Finns det något man nu skulle göra annorlunda? Lotsen berättar ärligt men konstruktivt om sin egen uppfattning och fyren och etappen. Lotsen bör minnas att främst utvärdera gruppens arbete och undvika att fokusera på enskilda spejarscouters eventuella misstag.  Lotsen håller också en skild utvärderingsdiskussion med patrulledaren. Det kunde vara bra att lotsen i förväg funderat på utvecklingsförslag till patrulledaren. Fyrens utvärdering: Efter fyren håller patrullen en utvärderingsdiskussion med lotsen. Samtidigt diskuterar patrullen också hela etappen. Lotsen bör minnas att främst utvärdera gruppens arbete och undvika att fokusera på enskilda spejarscouters eventuella misstag.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga