Spejarscouten kan göra en enhetlig tematisk kreativ produktion och ordna ett evenemang i samarbete med andra. Spejarscouten kan marknadsföra sitt evenemang.

Valikko

Fyralternativ: Utställtning


Målsättning:

Spejarscouten kan göra en enhetlig tematisk kreativ produktion och ordna ett evenemang i samarbete med andra. Spejarscouten kan marknadsföra sitt evenemang.

Beskrivning:

Spejarscouterna skapar föremål eller konstverk enligt ett på förhand valt tema och ordnar en utställning för sina verk. Spejarscouterna marknadsför sin utställning också till utomstående.

Förberedelser inför fyren: Patrullen väljer ett tema och/eller en arbetsteknik. Under etappens lopp hittar kanske varje spejarscout sin favorit hantverks- eller arbetsteknik då spejarscouterna får bekanta sig med olika tekniker. Spejarscouterna kan välja att alla håller sig till samma tema men att var och en jobbar med sin favoritteknik, eller så kan spejarscouterna välja arbetstekniken som det genomgående temat för utställningen. Patrullen funderar på ett lämpligt ställe för sin utställning, och om det kostar patrullen att ha utställningen där. Patrullen funderar på när och hur länge utställningen ska vara öppen, och beaktar att t.ex. en snö- eller isskulpturutställnings tidpunkt och längd är väldigt väderberoende medan en foto-utställning inomhus i ett bibliotek eller köpcentrum kan begränsas av andra saker som budget och andras behov av samma utrymmen. Patrullen funderar också på hur länge det tar att ställa i ordning utställningen och räknar in detta i sin tidtabell för när verken som ska utställas bör vara färdiga. Patrullen gör upp en tidtabell för när konstverken ska göras, när utställningen ställs i ordning och när den rivs igen. 

Patrullen frågar lotsen om kåren har medel budgeterade för fyrarna som kunde användas till kostnader för material och/eller hyra för utställningslokalen. Patrullen gör upp en budget för kostnader för material och utställningslokal.   

Patrullen gör reklam för sin utställning i god tid. 

Idéer till utställningen hittas t.ex. i Lounais-Suomen Partiolaisets häfte med idéer för kreativitetsfyren. Se bilagan. http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Sivu/1061/tarpojien_luovuusmajakka_pdf_4ae95d4a54.pdf  

Fyrens förverkligande: Patrullen ställer i ordning utställningen och ordnar ett högtidligt öppningstillfälle. Beroende på vilken arbetsteknik patrullen använder kan iordningställandet ta allt från någon timme till någon dag. De flesta typers konstverk kan patrullen göra när som helst under terminen. Snö- och sandskulpturer måste byggas på utställningsplatsen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Organisointitaidot Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren föreslår vid behov lämpliga teman och arbetstekniker för patrullens utställning. Patrulledaren hjälper spejarscouterna att lära sig arbetstekniken och uppmuntrar dem då de lider av idétorka. Patrulledaren gör tillsammans med patrullen en budget för materialkostnader och kostnader för utställningslokaliteterna. Patrulledaren organiserar iordningställandet av utställningen och ser till att arbetsuppgifterna fördelas rättvist.  Efteråt diskuterar patrulledaren med lotsen om fyren och hela etappen. Efter fyren kan det redan vara aktuellt att diskutera om nästa etapp med lotsen och göra upp preliminära planer.  Lotsens uppgift: Lotsen kollar med kårens övriga spejarlotsar om det finns andra spejarscouter som är intresserade av att ta del i utställningsfyren, och förmedlar kontakten mellan patrullerna. Lotsen kan upplysa patrullen om det finns en budget reserverad för t.ex. material eller utställningslokaler för fyrar. Lotsen hjälper spejarscouterna med marknadsföringen av utställningen.  Lotsen följer med spejarscouternas arbete med verken som ska ställas ut och med själva utställningen i sådan mån att hen efteråt kan utvärdera fyren tillsammans med spejarscouterna.  Patrullen diskuterar tillsammans under lotsens ledning om fyren och hela etappen. Under utvärderingen funderar patrullen på vad de lärt sig under etappen och fyren. Vilka utmaningar har patrullen mött under etappen och fyren. Vilka känslor har aktiviteterna och fyren väckt hos spejarscouterna? Är det något spejarscouterna saknat? Finns det något man nu skulle göra annorlunda? Lotsen berättar ärligt men konstruktivt om sin egen uppfattning om fyren och etappen. Lotsen bör minnas att främst utvärdera gruppens arbete och undvika att fokusera på enskilda spejarscouters eventuella misstag.   Lotsen håller också en skild utvärderingsdiskussion med patrulledaren. Det kunde vara bra att lotsen i förväg funderat på utvecklingsförslag till patrulledaren. Fyrens utvärdering: Efter fyren håller patrullen en utvärderingsdiskussion med lotsen. Samtidigt diskuterar patrullen också hela etappen. Lotsen bör minnas att främst utvärdera gruppens arbete och undvika att fokusera på enskilda spejarscouters eventuella misstag. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga