Spejarscouten gör något för någon annan.

Valikko

Handgjorda gåvor


Målsättning:

Spejarscouten gör något för någon annan.

Beskrivning:

Spejarscouten gör själv en gåva åt en vän eller familjemedlem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Luovuus Suomalainen kulttuuri Vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren skaffar vid behov material till gåvorna och uppmuntrar spejarscouterna att fundera vilken gåva som skulle passa mottagaren bäst. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren med material och idéer.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vänskapsband. Spejarscouten gör ett vänskapsband och knyter det runt vännens handled. Instruktioner för hur man knyter makramé finns i boken Ryggsäcken. På internet hittas instruktioner för många olika knyt-tekniker med bl.a. sökorden “vänskapsband”.

Dikt. Spejarscouten skriver en dikt om och till mottagaren.

Tackkort. Spejarscouten skriver ett tackkort till någon som gjort spejarscouten glad.

Lägg till tips

Bifoga