Spejarscouten känner till olika hantverkstekniker och utvecklar sin händighet och sin kreativitet.

Valikko

Hantverk


Målsättning:

Spejarscouten känner till olika hantverkstekniker och utvecklar sin händighet och sin kreativitet.

Beskrivning:

Spejarscouten gör ett hantverk.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren väljer tillsammans med patrullen vad de gör och skaffar med lotsens hjälp material och instruktioner för hantverket. Lotsens uppgift: Lotsen skaffar material och beskrivningar samt kontaktar vid behov en person som kan lära ut hantverkstekniken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Metallityö. Tarpojat tekevät metallityön. Se voi olla esimerkiksi kulho tai koriste-esine kuparilevystä tai valettu tai taottu koriste-esine. Reppu-kirjassa on esimerkkejä pienemmistä metallitöistä, joita vartio voi tehdä itsenäisesti kokouksessa. Luotsi voi myös etsiä ulkopuolisen asiantuntijan, jonka välineitä tarpojat voivat käyttää metallitöissä.

Aktiviteten kan utföras på ett avdelningsmöte eller på spejardagar dit man bjudit in olika sakkunniga. Patrullen kan delas så att alla utför den aktivitet som intresserar dem mest. Det lönar sig också att bekanta sig med de ”verkstäder” som orten erbjuder de unga. På internet kan man söka tilläggsmaterial för aktiviteten.

Bakverk. Patrullen bakar och dekorerar olika slag av kakor och tårtor. Spejarscouterna provar olika sätt att dekorera kakor och använder t.ex. Marsipan, sockermassa, olika sorters glasyr och frukter. Inspiration till dekorationerna kan spejarscouterna söka i olika kak- och matlagningsbloggar och bilder på internet.

Snickeri. Spejarscouterna snickrar ett bruksföremål, t.ex. En fågelholk, en pall, eller en patrullkista. För fågelholkar lönar det sig att ta reda på de strategiska måtten för den fågelart man tänkt sig ska häcka i holken. Till patrullkistan kan patrullen göra ritningarna själv så att patrullens utrustning ryms i kistan och det kanske finns färdiga fack för trangian och olika patrullverktyg.

Reparbete. Spejarscouterna gör repmattor eller grytunderlag av rep. Spejarscouterna lär sig också göra åtminstone ögonsplits och kronsplits och att tagla repändor. På många bibliotek finns böcker om reparbeten och på internet kan man hitta instruktioner för både större och mindre repmattor om man söker på “repmatta” eller “rope mat”.

Sy och sticka. Spejarscouterna syr, virkar eller stickar t.ex. En patrull-pipo, en patrulltröja eller en lägerbålsmantel. I handarbetstidningar och på internet hittar man många inspirerande mönster och också enkla beskrivningar på olika slags maskor och sömmar.

Metallarbete. Spejarscouterna lär sig om metallarbeten och gör en skål eller ett prydnadsföremål av kopparplåt eller gjuter eller smider ett prydnadsföremål. I Ryggsäcken - boken finns exempel på mindre metallarbeten patrullen kan göra på egenhand på patrullmöten. Lotsen kan också leta fram en utomstående expert som också har behövlig utrustning som spejarscouterna kan besöka för metallarbetet.

Lägg till tips

Bifoga