Spejarscouten känner till olika hantverkstekniker och utvecklar sin händighet och sin kreativitet.

Valikko

Hantverk


Målsättning:

Spejarscouten känner till olika hantverkstekniker och utvecklar sin händighet och sin kreativitet.

Beskrivning:

Spejarscouten gör ett hantverk.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren väljer tillsammans med patrullen vad de gör och skaffar med lotsens hjälp material och instruktioner för hantverket. Lotsens uppgift: Lotsen skaffar material och beskrivningar samt kontaktar vid behov en person som kan lära ut hantverkstekniken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga