Spejarscouten kan fatta gemensamma beslut och planera olika projekt.

Valikko

Kreativitetsetappens kurstagningsskede


Målsättning:

Spejarscouten kan fatta gemensamma beslut och planera olika projekt.

Beskrivning:

Spejarscouterna fattar beslut tillsammans i frågor som anknyter till etappen och planerar fyren.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig noggrant med spejarscouternas program på förhand, så att hen kan presentera det för sin patrull. Patrulledaren ska vara entusiastisk och hjälpa spejarscouterna att välja en lämplig etapp med passande aktiviteter och en fyr åt sig. Patrulledaren tar med sig spejarscoutprogrammet för patrullen att läsa, antingen på papper eller elektroniskt.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att se till att spejarscoutpatrullen väljer inspirerande aktiviteter åt sig och lämpligt utmanande tips för genomförande av fyren. Lotsen ser också till att patrullen bekantar sig med kårens och förbundets verksamhetsplan i planeringsskedet och plockar med spejarscoutevenemangen i sin egen verksamhet. Då aktiviteterna utförs ska lotsen se till att målsättningarna för aktiviteterna uppfylls på det sätt patrullen valt att förverkliga aktiviteten. Tanken är att patrullen också ska lära sig något nytt och inte bara repetera det de lärt sig som äventyrsscouter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga