Spejarscouten kan ta ansvar. Hen planerar och sköter om en överenskommen ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Spejarscouten kan ta emot feedback.

Valikko

Ledarskaps- eller ansvarsuppgift: Kreativitet


Målsättning:

Spejarscouten kan ta ansvar. Hen planerar och sköter om en överenskommen ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Spejarscouten kan ta emot feedback.

Beskrivning:

Spejarscouten sköter ensam eller tillsammans med sitt par en tillfällig och handledd ledarskaps- eller ansvarsuppgift i eller utanför sin grupp. Spejarscouten får feedback för hur hen skötte uppgiften. Spejarscouten får stöd i sin uppgift av patrulledaren eller en äldre ledare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen och patrullen ledarskaps- och ansvarsuppgifterna, som är sådana som spejarscouterna kan klara av. Patrulledaren ger tillsammans med lotsen feedback åt spejarscouterna för deras uppgifter. Lotsens uppgift: Lotsen leder uppgiften direkt eller genom patrulledaren. Lotsen kan sköta kontakten och komma överens om de praktiska arrangemangen. Lotsen ser till att ledarskaps- eller ansvarsuppgiften är lämplig för spejarscouterna. Det är också bra att komma ihåg att det är frågan om en ledd och tillfällig ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Lotsen deltar i feedback diskussionen efteråt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Äventyrsscouttävling. Egen ansvarsuppgift under en äventyrsscouttävling. Spejarscouten ansvarar ensam för en kontroll under en scoutfärdighetstävling för äventyrsscouterna. Spejarscouten planerar kontrolluppgiften i samråd med tävlingens stab och ansvarar för kontrollen under tävlingen.

Äventyrsscouttävling. Patrullens ansvarsuppgift under en äventyrsscouttävling. Patrullen förverkligar en kontroll under en äventyrsscouttävling. Spejarscouternas uppgift är bara att genomföra den uppgift de fått, de behöver inte själva planera kontrollen.

Hantverksuppgift. Spejarscouten planerar och förverkligar en hantverksuppgift för äventyrsscouterna. Aktiviteten kan genomföras till exempel som hantverksverkstäder på äventyrsscouternas möte eller utfärd. Spejarscouterna planerar tillsammans temana för verkstäderna och varje spejarscout får ett eget tema. Spejarscoutens uppgift är att utgående från temat planera och genomföra en lämplig hantverksuppgift för äventyrsscouter. Uppgiften kan vara vad som helst som har med hantverk att göra: pyssel ute eller inne, större konstruktioner, en ny teknik och så vidare. Det lönar sig att diskutera valet av uppgift med äventyrsscouternas ledare.

Hantverksuppgift. Spejarscouten förverkligar en hantverksuppgift som ledaren gett, i en äventyrsscoutgrupp. Spejarscouterna kan besöka äventyrsscouterna till exempel på en utfärd eller på ett patrullmöte när de har hantverk på programmet. Man kan dela äventyrsscouterna i grupper så att alla spejarscoutpar kan lära ut samma hantverk samtidigt åt dem, eller så kan varje par ha olika verkstäder som äventyrsscouterna får cirkulera mellan eller välja bland. Spejarscouternas uppgift är bara att genomföra den uppgift de fått, de behöver inte själva planera en uppgift. Uppgiften kan vara vad som helst som har med hantverk att göra: pyssel ute eller inne, större konstruktioner, en ny teknik etc. Det lönar sig att diskutera valet av uppgift med äventyrsscouternas ledare.

Lägg till tips

Bifoga