Spejarscouten kan ta ansvar. Hen planerar och sköter om en överenskommen ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Spejarscouten kan ta emot feedback.

Valikko

Ledarskaps- eller ansvarsuppgift: Kreativitet


Målsättning:

Spejarscouten kan ta ansvar. Hen planerar och sköter om en överenskommen ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Spejarscouten kan ta emot feedback.

Beskrivning:

Spejarscouten sköter ensam eller tillsammans med sitt par en tillfällig och handledd ledarskaps- eller ansvarsuppgift i eller utanför sin grupp. Spejarscouten får feedback för hur hen skötte uppgiften. Spejarscouten får stöd i sin uppgift av patrulledaren eller en äldre ledare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen och patrullen ledarskaps- och ansvarsuppgifterna, som är sådana som spejarscouterna kan klara av. Patrulledaren ger tillsammans med lotsen feedback åt spejarscouterna för deras uppgifter. Lotsens uppgift: Lotsen leder uppgiften direkt eller genom patrulledaren. Lotsen kan sköta kontakten och komma överens om de praktiska arrangemangen. Lotsen ser till att ledarskaps- eller ansvarsuppgiften är lämplig för spejarscouterna. Det är också bra att komma ihåg att det är frågan om en ledd och tillfällig ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Lotsen deltar i feedback diskussionen efteråt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga