Spejarscouten kan fungera som lekledare och leda gemensamma lekar. Spejarscouten kan flera bra lekar.

Valikko

Lekledare


Målsättning:

Spejarscouten kan fungera som lekledare och leda gemensamma lekar. Spejarscouten kan flera bra lekar.

Beskrivning:

Spejarscouterna fungerar i tur och ordning som lekledare och leder en lek i patrullen, för andra spejarscouter eller för en grupp yngre scouter. Samtidigt lär sig spejarscouterna nya lekar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper spejarscouterna att hitta lekar som de kan leda (på internet eller i lekböcker) och väljer lämpliga tillfällen för alla att leda sin lek. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta tid för alla spejarscouter att leda lekar och är vid behov i kontakt med andra lotsar, akelor eller kaptener om en spejarscout vill leda en lek i någon annan grupp än sin egen patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga