Spejarscouten kan fungera som lekledare och leda gemensamma lekar. Spejarscouten kan flera bra lekar.

Valikko

Lekledare


Målsättning:

Spejarscouten kan fungera som lekledare och leda gemensamma lekar. Spejarscouten kan flera bra lekar.

Beskrivning:

Spejarscouterna fungerar i tur och ordning som lekledare och leder en lek i patrullen, för andra spejarscouter eller för en grupp yngre scouter. Samtidigt lär sig spejarscouterna nya lekar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper spejarscouterna att hitta lekar som de kan leda (på internet eller i lekböcker) och väljer lämpliga tillfällen för alla att leda sin lek. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta tid för alla spejarscouter att leda lekar och är vid behov i kontakt med andra lotsar, akelor eller kaptener om en spejarscout vill leda en lek i någon annan grupp än sin egen patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan göras så att en spejarscout i gången leder en lek på ett möte, eller så kan patrullen ha ett lekmöte där alla spejarscouter i tur och ordning leder sin lek. Spejarscouterna kan också leda sin lek på en utfärd eller i en yngre åldersgrupp på deras möte.

Nya lekar kan man hitta i lekböcker och på internet finns också stora leksamlingar som upprätthålls av idrottsförbund och föreningar som sysslar mycket med barn- och familje-stödjande verksamhet.

Lära med lek. Spejarscouterna hittar på en lek som man kan leka för att lära sig någon viss scoutfärdighet, t.ex. att använda trangia, slå knopar eller lära sig båtens delar. Patrullen håller leken för en yngre åldersgrupp i samband med att dessa ska öva just den scoutfärdigheten.

Gamla lekar. Om det finns riktigt gamla lekböcker på kårlokalen kan spejarscouten bläddra i dem för att hitta lekar som scouterna lekte t.ex. på 1950-talet eller på 1920-talet. Patrullen kan leka några av lekarna och se hur bar de fungerar idag.

Traditionell utelek. Spejarscouten leder en utelek som ingen eller få i patrullen lekt tidigare. Det kan t.ex. vara en kurragömmalek eller en ta fatt-lek av någon sort. Det lönar sig att fundera på hur många som är med i leken innan man väljer lek. Vissa lekar passar bättre för större grupper, och vissa fungerar bra också om det är en mindre grupp.

Sånglek. Spejarscouten leder en ny sånglek som ingen i kåren hört förut, eller så kan spejarscouten lära ut en av kårens traditionella sånglekar åt en ny spejarscout eller åt yngre scouter som inte lekt leken tidigare.

Lägg till tips

Bifoga