Spejarscouten får nya upplevelser och vågar leva sig in i och gå med i nya situationer.

Valikko

Ny upplevelse


Målsättning:

Spejarscouten får nya upplevelser och vågar leva sig in i och gå med i nya situationer.

Beskrivning:

Spejarscouterna provar på nya saker eller gör saker på ett nytt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Retkeily Rohkeus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder ut patrullen på nya äventyr och uppmuntrar patrullen att göra saker på ett nytt sätt. Patrulledaren bokar utrymmen eller biljetter och skaffar material eller ingredienser enligt behov. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta nya upplevelser för patrullen och ser till att det blir en trygg upplevelse för alla. Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att skaffa biljetter eller boka utrymmen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga