Spejarscouten får nya upplevelser och vågar leva sig in i och gå med i nya situationer.

Valikko

Ny upplevelse


Målsättning:

Spejarscouten får nya upplevelser och vågar leva sig in i och gå med i nya situationer.

Beskrivning:

Spejarscouterna provar på nya saker eller gör saker på ett nytt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Retkeily Rohkeus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder ut patrullen på nya äventyr och uppmuntrar patrullen att göra saker på ett nytt sätt. Patrulledaren bokar utrymmen eller biljetter och skaffar material eller ingredienser enligt behov. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta nya upplevelser för patrullen och ser till att det blir en trygg upplevelse för alla. Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att skaffa biljetter eller boka utrymmen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Olika sätt att lära. Spejarscouterna lär sig samma sak på flera olika sätt. Spejarscouterna väljer en ny färdighet som de vill lära sig. Patrulledaren och lotsen lär ut färdigheter på flera olika sätt, t.ex enbart skriftliga instruktioner, enbart muntliga instruktioner, både skriftliga och muntliga instruktioner, ledaren ger skriftliga och muntliga instruktioner och visar hur man gör.

Matlagning på nytt sätt. Patrullen gör mat på ett sätt som ingen av spejarscouterna provat på förut. Patrullen kan till exempel göra Rövarstek i en grop där man eldat i flera timmar i förväg. Patrulledaren eller lotsen kan söka på “Rövarstek” på nätet för att hitta närmare instruktioner. Patrullen kan också t.ex. röka eller grava fisk.

Opera. Patrullen går på opera, en konsert eller någon specialteater. Patrullen väljer tillsammans en föreställning eller konsert i en genre ingen är bekant med från tidigare. Före föreställningen bekantar sig patrullen med operan (eller teaterföreställningen) och tar reda på huvudpersoner och handling. Efter föreställningen/konserten diskuterar patrullen sina intryck

Obekant andligt tillfälle: Spejarscouterna väljer ett evenemang/tillfälle som är obekant för alla / de flesta i patrullen. Det här evenemanget kan till exempel vara något som anknyter till en annan religion. Spejarscouterna deltar i evenemanget och behandlar sin upplevelse genom bild- eller ordkonst. Spejarscouterna kan till exempel skapa ett bildcollage av urklipp ur tidningar.

Lägg till tips

Bifoga