Spejarscouten känner till olika hantverkstekniker och utvecklar sin händighet och sin kreativitet.

Valikko

Nya hantverk


Målsättning:

Spejarscouten känner till olika hantverkstekniker och utvecklar sin händighet och sin kreativitet.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med nya material och en ny hantverksteknik och gör ett prydnads eller bruksföremål.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Luovuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren väljer tillsammans med patrullen vad de gör och skaffar med lotsens hjälp material och instruktioner för hantverket. Lotsens uppgift: Lotsen skaffar material och beskrivningar samt kontaktar vid behov en person som kan lära ut hantverkstekniken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga