Spejarscouten utvecklar sitt kreativa tänkande och sin problemlösningsförmåga och kan hitta på nya saker. Spejarscouten kan fungera normalt också i stressiga situationer. Patrullen klarar som grupp av situationer som kräver problemlösningsförmåga och kreativt tänkande.

Valikko

Problemlösning


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar sitt kreativa tänkande och sin problemlösningsförmåga och kan hitta på nya saker. Spejarscouten kan fungera normalt också i stressiga situationer. Patrullen klarar som grupp av situationer som kräver problemlösningsförmåga och kreativt tänkande.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen deltar i ett spel eller utför en uppgift som utmanar spejarscouternas problemlösningsförmåga eller planerar och förverkligar själv ett dylikt spel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Luovuus Organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar patrullen att hitta kreativa lösningar och ser till att alla får vara med och hjälpa till med planering av nytt eller att lösa gåtorna. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper vid behov till att skaffa material som behövs och bidrar med idéer till spel eller mysterier. Lotsen uppmuntrar patrullen att göra aktiviteten på en nivå som är lämpligt utmanande för patrullen. Lotsen ser till att patrullen går igenom aktiviteten efteråt. I diskussionen lönar det sig att fokusera på de stunder då patrullen fungerade särskilt bra tillsammans. Man kan också granska vilka olika roller patrullmedlemmarna tog vid lösandet av problemen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga