Spejarscouten utvecklar sitt kreativa tänkande och sin problemlösningsförmåga och kan hitta på nya saker. Spejarscouten kan fungera normalt också i stressiga situationer. Patrullen klarar som grupp av situationer som kräver problemlösningsförmåga och kreativt tänkande.

Valikko

Problemlösning


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar sitt kreativa tänkande och sin problemlösningsförmåga och kan hitta på nya saker. Spejarscouten kan fungera normalt också i stressiga situationer. Patrullen klarar som grupp av situationer som kräver problemlösningsförmåga och kreativt tänkande.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen deltar i ett spel eller utför en uppgift som utmanar spejarscouternas problemlösningsförmåga eller planerar och förverkligar själv ett dylikt spel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Luovuus Organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar patrullen att hitta kreativa lösningar och ser till att alla får vara med och hjälpa till med planering av nytt eller att lösa gåtorna. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper vid behov till att skaffa material som behövs och bidrar med idéer till spel eller mysterier. Lotsen uppmuntrar patrullen att göra aktiviteten på en nivå som är lämpligt utmanande för patrullen. Lotsen ser till att patrullen går igenom aktiviteten efteråt. I diskussionen lönar det sig att fokusera på de stunder då patrullen fungerade särskilt bra tillsammans. Man kan också granska vilka olika roller patrullmedlemmarna tog vid lösandet av problemen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Problemlösningsbana. Patrullen deltar i en av lotsen ordnad spårning som kräver samarbete, problemlösningsförmåga och kreativt tänkande. Lotsen väljer samarbetsuppgifter som är lämpliga för patrullens nivå och garanterar att banan är säker. Tips på samarbetsövningar finns på internet och i böcker. I mån av möjlighet kan man använda sig av utomstående arrangörer för banan (olika äventyrstjänster). Spårningen kan också ordnas tillsammans med Patrulledarna under en åldersgruppsträff.

Fem-stegs maskin. Patrullen planerar och bygger en maskin som efter fem olika steg från start utför en viss handling. Målet kan t ex vara att få en lampa att lysa, en dörr att öppnas eller ett glas att fyllas med dricksvatten. Som material kan patrullen få t.ex. surrningssnöre, trävirke, batterier, järntråd, ljusstumpar, glaskulor, pappmuggar, silvertejp, dominobrickor, och annat smått och gott som patrulledaren och lotsen hittar på.

Eget spel. Patrullen hittar på ett nytt spel eller gör en terränglek av ett brädspel. Som utgångspunkt för ett nytt spel kan patrullen ta till exempel B-P:s liv eller en äventyrlig patrullutfärd. En rolig ny terränglek kan patrullen hitta på med utgångspunkt i ett bekant brädspel som Afrikas stjärna eller Monopol, eller varför inte använda ett mobilspel från telefonen som modell.

Room escape. Patrullen tar sig ut ur ett room escape-rum. Patrulledaren eller lotsen kan söka efter närbelägna room escape-erbjudanden på nätet.

IQ-pussel med gester. Patrullen löser tillsammans IQ-pussel i jätteformat utan att kommunicera med ord eller ljud. Spejarscouterna får endast meddela sig med varandra genom gester och miner.  IQ-pussel som är lätta att bygga i stort format av t.ex. Papp- eller fanerskivor är bl.a. Tangram, Katamino o.dyl. Patrulledaren eller lotsen hittar många bra pussel-idéer genom att söka på nätet.

Lägg till tips

Bifoga