Spejarscouten kan föra fram en berättelse eller ett budskap i ord och/eller bild.

Valikko

Producent 2


Målsättning:

Spejarscouten kan föra fram en berättelse eller ett budskap i ord och/eller bild.

Beskrivning:

Spejarscouten fotograferar en serie bilder, gör memes eller en tecknad serie.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Partiokulttuuri Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren besluter tillsammans med patrullen vad de ska göra. Patrulledarens uppgift är att se till att alla får säga sin åsikt, och att patrullen väljer något som passar för alla. Patrulledaren ber vid behov om hjälp med utrustning och datorprogram av lotsen eller någon sakkunnig inom kåren. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att patrullen väljer en uppgift som är lämpligt utmanande för patrullen och hjälper vid behov till med att hitta behövliga datorprogram, eller utrustning. Lotsen hjälper spejarscouterna att få kontakt med kårens sociala media-ansvariga. Om det verkar finnas behov påminner lotsen spejarscouterna om t.ex. de regler som finns publicering av bilder.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tecknad serie. Patrullen gör en tecknad serie om t.ex. patrullens verkliga eller uppdiktade äventyr eller viktiga händelser ur kårens historia. Spejarscouterna frågar kårtidningens chefredaktör om serien kan publiceras i kårtidningen.

Foto. Patrullen fotograferar en serie bilder om ett speciellt tema den valt. Patrullen redigerar fotografierna och håller en fotoutställning eller lägger upp dem på internet. Spejarscouterna funderar på hurdana bilder som fångar åskådarens uppmärksamhet.

Meme. Patrullen gör olika memer, med t.ex. scouttema, seglingstema eller lägertema. Patrullen försöker få kårens some-ansvariga att posta de bästa av memerna, på kårens sociala medier.

Lägg till tips

Bifoga