Spejarscouten kan föra fram en berättelse eller ett budskap i ord och/eller bild i form av en publikation eller medieprodukt. Spejarscouten har erfarenhet av att använda olika datorprogram och vet hur man gör ett intressant innehåll för läsaren/åskådaren.

Valikko

Producent


Målsättning:

Spejarscouten kan föra fram en berättelse eller ett budskap i ord och/eller bild i form av en publikation eller medieprodukt. Spejarscouten har erfarenhet av att använda olika datorprogram och vet hur man gör ett intressant innehåll för läsaren/åskådaren.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen producerar tillsammans en medieprodukt. Spejarscouterna skriver och/eller fotograferar och ombryter/klipper själv sitt material till en färdig produkt så som t.ex. en tidningsartikel, kort videofilm eller blogg.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren besluter tillsammans med patrullen vad de ska producera. Patrulledarens uppgift är att se till att alla får säga sin åsikt, och att patrullen väljer något som passar för alla. Patrulledaren ber vid behov om hjälp med utrustning och datorprogram av lotsen eller någon sakkunnig inom kåren. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att patrullen väljer en uppgift som är lämpligt utmanande för patrullen och hjälper vid behov till med att hitta behövliga datorprogram, publikationskanal, en sakkunnig som hjälp vid ombrytning eller editering och utrustning som t.ex. en videokamera. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att få kontakt med kårtidningens chefredaktör eller kårens Some-ansvariga. Om det verkar finnas behov påminner lotsen spejarscouterna om t.ex. de regler som finns publicering av bilder.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Programmering. Spejarscouterna lär sig grunderna i något enkelt programmeringsspråk eller programmerar tillsammans en app eller ett spel. Det finns flera böcker och websidor om enkel programmering för barn. Använd t.ex.“Programmering för barn” som sökord. Patrullen kan också få hjälp av en äldre scout i kåren som själv sysslat med att programmera smått och gott.

Vlog. Patrullen upprätthåller en vlogg under hela kreativitetsetappen. Patrullen försöker få kårens some-ansvariga att posta länkar till vloggen på kårens sociala medier.

Video. Patrullen filmar en sketch, dramatiseringen av en bekant scouthistoria eller patrullens utfärd. Spejarscouterna kan också göra en liten instruktionsvideo för något hantverk eller en presentation av patrullen och dess medlemmar. Patrullen editerar sin film på dator och lägger upp den på internet. Spejarscouterna funderar på vad som gör en bra videofilm bra.

Manus. Patrullen gör ett manuskript genom att dramatisera en färdig berättelse, t.ex. en känd scouthistoria, genom att hitta på en historia kring ett givet tema eller genom att hitta på en egen historia med ett valfritt tema. Spejarscouterna funderar på hur de kan fånga åskådarnas intresse och vad som gör en film/pjäs intressant att se på. Patrullen kan också delas in i mindre grupper där varje grupp gör sitt eget manuskript. Patrullen kan sedan välja det bästa manuskriptet och antingen göra en videofilm av det, eller framföra dramatiseringen för någon annan grupp (t.ex. en annan spejarscoutpatrull eller kårens äventyrsscoutlag eller föräldrarna) eller för hela kåren på lägerbålet på en utfärd eller på julfesten.

Radiojournalist. Patrullen gör ett eget radioprogram t.ex. på ett större läger. Patrullen gör ett ljudskådespel, ett reportage eller en intervju för t.ex. lägerradion på ett större läger, eller som ett enskilt program. I en del kommuner kan ungdomsföreningar få låna mixerbord med vilka man kan mixa ihop och klippa olika ljudfiler

Journalist.  Spejarscouterna skriver en artikel till kårens tidning. Spejarscouterna kommer överens med kårtidningens chefredaktör om vilken typ av artikel patrullen skriver. Spejarna kan kanske testa olika ute-prylar eller -snacks, intervjua kårchefen eller kårens grundare eller skriva ett reportage från kårförläggningen.

Lägg till tips

Bifoga