Spejarscouten kan föra fram en berättelse eller ett budskap i ord och/eller bild i form av en publikation eller medieprodukt. Spejarscouten har erfarenhet av att använda olika datorprogram och vet hur man gör ett intressant innehåll för läsaren/åskådaren.

Valikko

Producent


Målsättning:

Spejarscouten kan föra fram en berättelse eller ett budskap i ord och/eller bild i form av en publikation eller medieprodukt. Spejarscouten har erfarenhet av att använda olika datorprogram och vet hur man gör ett intressant innehåll för läsaren/åskådaren.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen producerar tillsammans en medieprodukt. Spejarscouterna skriver och/eller fotograferar och ombryter/klipper själv sitt material till en färdig produkt så som t.ex. en tidningsartikel, kort videofilm eller blogg.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren besluter tillsammans med patrullen vad de ska producera. Patrulledarens uppgift är att se till att alla får säga sin åsikt, och att patrullen väljer något som passar för alla. Patrulledaren ber vid behov om hjälp med utrustning och datorprogram av lotsen eller någon sakkunnig inom kåren. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att patrullen väljer en uppgift som är lämpligt utmanande för patrullen och hjälper vid behov till med att hitta behövliga datorprogram, publikationskanal, en sakkunnig som hjälp vid ombrytning eller editering och utrustning som t.ex. en videokamera. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att få kontakt med kårtidningens chefredaktör eller kårens Some-ansvariga. Om det verkar finnas behov påminner lotsen spejarscouterna om t.ex. de regler som finns publicering av bilder.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga