Spejarscouten utvecklar sin händighet och kreativitet.

Valikko

Pyssel


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar sin händighet och kreativitet.

Beskrivning:

Spejarscouten pysslar med nya material.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren skaffar det material som behövs och sätter sig in i hur det används. Patrulldaren uppmuntrar spejarscouterna att vara kreativa och skapa nytt. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att skaffa material.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga