Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Valikko

Sjöaktivitet: Positionsbestämning och distans


Målsättning:

Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig att mäta avstånd, ta ut koordinater och att hitta sin placering på sjökortet. Spejarscouten känner till hur distans-tid-fart beräknas och kan utföra räkningarna i praktiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren repeterar först för sig själv de saker hen ska lära ut åt spejarscouterna. Patrulledaren ser till att den utrustning och det material som behövs finns på plats. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att lära sig eller repetera de färdigheter som hen sedan ska lära ut åt spejarscouterna. Lotsen hjälper patrulledaren att hitta på lämpliga övningar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna gör en minneslapp av kartong eller ett liknande material. På lappen skrivs formeln: sträcka / tid x hastighet. Genom att täcka en av storheterna får man en formel för att räkna ut den storhet man vill veta. Efter det här kan spejarscouterna pröva hur formeln fungerar i praktiken. På gården eller i kårlokalen kan man med hjälp av en sekundklocka räkna t.ex. gånghastighet; hastighet, sträcka och tid för bilar som kör förbi. Samtidigt berättar patrulledaren eller lotsen exempel på hur samma formel kan användas till sjöss.

Lägg till tips

Bifoga