Spejarscouten deltar i en utfärd med övernattning och får erfarenhet av att planera en utfärd enligt ett tema.

Valikko

Temautfärd


Målsättning:

Spejarscouten deltar i en utfärd med övernattning och får erfarenhet av att planera en utfärd enligt ett tema.

Beskrivning:

Spejarscouterna deltar i planeringen av en patrullutfärd med ett speciellt tema och deltar i utfärden som räcker över minst en natt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Organisointitaidot Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringen av utfärden och ser med hjälp av lotsen till att allt nödvändigt planeras. Patrulledaren skaffar mat och programmaterial och lånar behövligt utrustning av kåren, vid behov med hjälp av lotsen. Patrulledaren informerar spejarscouternas föräldrar. Lotsens uppgift: Lotsen övervakar planeringen och ser till att utfärden blir trygg för alla deltagare. Lotsen hjälper vid behov till med planeringen, reservering av stuga för övernattning eller val av annan övernattningsplats och koordinering av skjutsar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga