Spejarscouten deltar i en utfärd med övernattning och får erfarenhet av att planera en utfärd enligt ett tema.

Valikko

Temautfärd


Målsättning:

Spejarscouten deltar i en utfärd med övernattning och får erfarenhet av att planera en utfärd enligt ett tema.

Beskrivning:

Spejarscouterna deltar i planeringen av en patrullutfärd med ett speciellt tema och deltar i utfärden som räcker över minst en natt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Organisointitaidot Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringen av utfärden och ser med hjälp av lotsen till att allt nödvändigt planeras. Patrulledaren skaffar mat och programmaterial och lånar behövligt utrustning av kåren, vid behov med hjälp av lotsen. Patrulledaren informerar spejarscouternas föräldrar. Lotsens uppgift: Lotsen övervakar planeringen och ser till att utfärden blir trygg för alla deltagare. Lotsen hjälper vid behov till med planeringen, reservering av stuga för övernattning eller val av annan övernattningsplats och koordinering av skjutsar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Slumputfärd. Spejarscouterna kan låta slumpen styra utfärden, allt från om patrullen skall ta till höger eller vänster i nästa väg/stig korsning till vilken måltid och vilket programpass som kommer till nästa i tidtabellen. Observera att tillräckligt många måltider och programpass måste planeras i förväg, men slumpen kan avgöra om patrullen äter två gånger kvällsmat efter varandra eller om spejarscouterna äter middag före morgonmålet. Patrulledaren och lotsen styr vid behov vägvalsalternativen så att patrullen hittar fram till en övernattningsplats om terrängen är sådan att man inte kan eller får övernatta var som helst.

Forskningsutfärd. Spejarscoutpatrullen gör en forskningsutfärd och undersöker sin omgivning. På en veckoslutsseglats kan spejarscouterna mäta siktdjupet med en secci-skiva, mäta vattentemperaturen och göra iakttagelser om algförekomsten med jämna mellanrum under seglingen och i hamn. På en hajk i skogen kan spejarscouterna anteckna vilka alla fågelarter, blommande växter eller skogstyper de ser på vägen. Om det finns många små sjöar och tjärnar i området kan spejarscouterna jämföra vattenkvaliteten och temperaturen i de olika vattendragen. Istället för omgivningen kan patrullen också rikta sin forskning mot sig själv och sin utrustning. Spejarscouterna kan testa olika bivacker, hur bra olika eldtyper fungerar vid matlagning, hur bra kläder av olika material håller värme, vind och vatten o.s.v.

Modefluga. Spejarscouterna väljer en modefluga som tema för sin utfärd. Det kan t ex vara en aktuell film, ett TV-program, ett populärt data/mobilspel eller idrottsevenemang så som OS. Vid planeringen av utfärden försöker spejarscouterna få in utfärdens tema i så mycket som möjligt. Om Temat är ett spel kan utfärdens program kretsa kring utmaningar man ska klara av “i spelet”, och att samla poäng. Om temat är film kan hela utfärdens tidtabell följa filmens handling. Patrulledaren uppmuntrar spejarscouterna till kreativa lösningar på hur man kan laga all mat enligt tema, eller hur man kan hitta på programtips ur en film utan att bara sitta hela utfärden och titta på filmen.

Lägg till tips

Bifoga