Spejarscouten förstår att pengar inte växer på träd och bidrar till kårens medelinskaffning.

Valikko

Till kårens basar


Målsättning:

Spejarscouten förstår att pengar inte växer på träd och bidrar till kårens medelinskaffning.

Beskrivning:

Spejarscouten tillverkar något till försäljning för att samla in pengar till kårens ordinarie verksamhet, ett utlandsläger eller kårens båt/scoutstuga. Produkten säljs på kårens traditionella basar, eller något annat jippo.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Partiokulttuuri Varainhankinta
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren diskuterar med kårledningen om vad patrullen kunde bidra med till kårens medelinskaffning. Patrulledaren skaffar material och vid behov instruktioner eller recept och koordinerar patrullens arbete. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta en lämplig produkt för patrullen att tillverka och en lämpligt jippo där produkten kan säljas. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att skaffa material. eller hitta instruktioner eller recept för patrullens produkt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga