Spejarscouten vågar uppträda inför publik tillsammans med sin patrull, en kompis eller ensam.

Valikko

Uttrycksförmåga


Målsättning:

Spejarscouten vågar uppträda inför publik tillsammans med sin patrull, en kompis eller ensam.

Beskrivning:

Spejarscouterna övar in ett program hela patrullen tillsammans, parvis eller ensamma och uppträder med det inför publik t.ex. på ett lägerbål på en utfärd, på kårens jul- eller vårfest, eller ett avdelningsmöte.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Partiokulttuuri Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: patrulledaren leder diskussionen då patrullen funderar på vilken genre patrullen ska sikta in sig på. Hen ser också till att alla får komma till tals och att valet av aktivitetstips blir rättvist. Lotsens uppgift: Lotsen håller koll på att spejarscouterna väljer uppgifter på sin egen nivå, och kollar att ingen mot sin vilja måste uppträda ensam eller får en roll hen är obekväm med. Lotsen hjälper patrulledaren att hitta ett lämpligt tillfälle för patrullens uppvisning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sånger och rop. Patrullen skriver nya ord till en känd scoutsång eller ett scoutrop. Temat för den nya sången kan vara samma som kårens förläggning eller läger har, eller så kan sången handla om patrullen, eller något helt annat.  Patrullen uppträder med sången på ett lägerbål och försöker lära resten av kåren orden så alla kan sjunga med.

Improvisation Patrullen gör improvisationsövningar. STOPP! Ur patrullen väljs två frivilliga, som börjar dramatisera en situation (till exempel är på uppköp i butiken). Efter en stund säger någon av spejarscouterna ”stopp” och stiger in i den enas ställe. Den ena av de två som började övningen går och sätter sig på bytesbänken. Den nya som kommit med i övningen hittar på en ny situation och börjar dramatisera den (till exempel rånar en bank). Den andra som är kvar i övningen måste anpassa sig till den nya situationen och gå med i den. Igen säger någon ”stopp” och kommer med i övningen i stället för den som varit med längst. Hen hittar igen på en ny situation att dramatisera (till exempel lägger ut nät i vattnet). Det kan vara 2-3 skådespelare med i skådespelet åt gången. Den som har varit längst på scenen går alltid först till bytesbänken. Alla deltar i tur och ordning. Antalet skådespelare är alltid det samma. Uppmuntra scouterna att hitta på roller som bryter traditionella sterotyper om till exempel ålder och kön.

Pantomim. Spejarscouten visar pantomim för de andra patrullmedlemmarna. De andra försöker på basen av framträdandet gissa vad det är frågan om. Som pantomim kan man visa till exempel offentliga personer, kårledare, allemansrätten, idrottsgrenar eller händelser. Uppmuntra alla att delta och fundera tillsammans med patrullen vad som var bra i varje framträdande – vad var det som gjorde att man förstod vad det var fråga om. Det här är också en bra möjlighet för patrullen att diskutera roller och bryta stereotyper. Dramatisera till exempel en rockmormor, en mopedflicka, en kvinnlig boxare eller en farfar som sköter ett barn. Det lönar sig att leka olika dramalekar först för att komma i rätt stämning. Efter att ha uppträtt tillsammans med gruppen är det lättare att sedan sätta sig själv på spel.

Cirkus. Patrullen övar in olika cirkuskonster. Spejarscouterna kan göra clown-ansiktsmålningar och öva in ett roligt programnummer, lära sig minst tre olika trollkonster, eller lära sig att jonglera med åtminstone två bollar och prövar att jonglera med käglor, hattar, ringar, tallrikar eller slevar. Alternativt kan scouten lära sig att balansera och göra trick på till exempel styltor. Patrullen kan uppträda på något lägerbål eller för en yngre åldersgrupp. Alternativt kan spejarscouterna visa upp sina nya cirkusfärdigheter för varandra i patrullen. Idéer till nya konster kan hittas i t.ex. Böcker om trollkonster eller i olika instruktionsfilmer på internet.

Teater. Patrullen eller hela åldersgruppen besöker ortens teater eller sommarteater och bekantar sig med teaterns kulisser och garderob. Kanske spejarscouterna kan få spela upp en kort pjäs klädda i kläder ur teatergarderoben? Alternativt kan patrullen bjuda in en skådespelare till sitt möte. Skådespelaren berättar om sitt yrke och kan kanske hålla en improvisationsövning för spejarscouterna.

Lägg till tips

Bifoga