Spejarscouten känner sin egen kultur.

Valikko

Vår Kultur


Målsättning:

Spejarscouten känner sin egen kultur.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med sin egen kultur.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på lokala kulturevenemang och utställningar och söker fram verk av inhemska konstnärer. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta information om lokala evenemang och konstverk. Lotsen hjälper patrulledaren att genomföra aktiviteten på en lämplig nivå för patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga