Spejarscouten vet hur man beter sig under olika tillfällen. Spejarscouten känner till de traditioner som finns i den egna kåren för lägerbål. Spejarscouten lär sig att stilla sig och att lyssna på sig själv.

Valikko

Att stilla sig


Målsättning:

Spejarscouten vet hur man beter sig under olika tillfällen. Spejarscouten känner till de traditioner som finns i den egna kåren för lägerbål. Spejarscouten lär sig att stilla sig och att lyssna på sig själv.

Beskrivning:

Patrullen planerar och genomför en kvällsandakt. Spejarscouten kan ordna en stilla stund och förstår hurudan en trevlig, lugn stund är och förstår vad allt en sådan kan innehålla.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Katsomustaidot Organisointitaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren reserverar den utrustning som behövs för att ordna t.ex. en kvällsandakt. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten. Lotsen hjälper vid behov att samla material för aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ett år i naturen. Om etappen genomförs under hösten kan patrullen följa med hur löven på träden byter färg och slutligen faller till marken. Under våren kan patrullen däremot fästa sin uppmärksamhet vid hur naturen vaknar till liv. Målsättningen är att varje spejarscout tar minst en bild från samma plats varje vecka. Det är bra att ta bilden på samma plats, så ser man tydligt hur platsen har förändrats. Aktiviteten kan genomföras antingen ensam eller tillsammans med hela patrullen. Det är bra att välja en plats nära kårlokalen för genomförande av aktiviteten. I slutet av etappen sammanställer patrullen ett bildkollage eller en timelapse-video av de bilder spejarscouterna tagit.

Lägerbålstraditioner och -sånger. Genom att lära sig traditionella scoutsånger lär sig spejarscouten att upprätthålla och att värna om scouttraditioner. Patrullen hittar på en egen sång och reserverar tid för att lära sig sången och också för att lära ut den åt andra. Patrullen kan också göra om en redan existerande låt. Om det känns svårt att göra en ny sång kan patrullen göra nya ord till en bekant sång eller använda melodin från en traditionell sång. Det går bra att dela in patrullen i mindre grupper för den här aktiviteten. Den här aktiviteten kan genomföras på en utfärd, på ett läger, vid ett lägerbål eller på kårens sångkväll. Lotsen ser till att patrullen har möjlighet att lära sig sången och att de får konstruktiv feedback för sången och för hur de fungerade som lärare. Patrullen kan göra ett program inför ett lägerbål av traditionella sånger i kåren eller av sånger de lärt sig. Samtidigt tar patrullen reda på om det i kåren finns lägerbålstraditioner. Om det finns, hurudana traditioner är de? Patrullen funderar också om vilka element som ingår i ett bra lägerbål och ett hurudant program som är ett bra program.

Att leda en andakt. Patrullen planerar och genomför en kvällsandakt eller en stilla stund på ett läger. Andakten eller stilla stunden behöver nödvändigtvis inte innehålla drag från religioner, utan t.ex. en text som anknyter till dagens program eller en paus. Patrullen går tillsammans igenom hurudan en bra andakt eller en stilla stund är och hurudant program en sådan innehåller. Satsa på stämningen genom att t.ex. planera möjliga dekorationer eller ljus tillsammans med patrullen. Tips för hen som leder andakten eller stilla stunden: Utrymmet som ledaren ger deltagarna är viktigt. Under den stilla stunden kan man uppmuntra deltagarna att göra eller uppleva något. Man kan också göra något konkret. Då man håller en stilla stund har alla rätt att hålla fast vid sin egen övertygelse. En stilla stund är en lugn stund bland stressen då man annars har bråttom. Stället, konstruktionerna och de egenhändigt planerade programpunkterna är viktiga. Man kan till exempel delta i byggandet av lägerkyrkan, gå en ljusstig eller hålla en stilla stund på ett ställe högt upp. När man lugnar ner sig och blir tyst är det bra att visualisera orden med föremål. Spejarscouterna kan t.ex. stöpa ljus inför stilla stunden. Det är viktigt att vara noggrann med säkerheten då man stöper ljus. Det lättaste sättet att laga stearinljus är att stöpa dem. Smält upp gamla stearinljus i en kastrull (inte kårens bästa) och häll den flytande stearinen i en form, till exempel i skalet på en halv apelsin. Man kan också tillverka ljusen genom att doppa veken i det flytande stearinet. Att tillverka ljus på detta sätt är mycket mer tidskrävande än att använda en form. Färdig stearinmassa och tråd till veken kan köpas i hantverksbutiker.

Ensam i naturen. Patrullens medlemmar söker en egen plats i naturen, dit de går för att reflektera i 30-60 minuter. Patrullmedlemmarna kan få anvisningar för en egen plats i naturen, t.ex. på en halvkilometersradie, där de spenderar tid genom att betrakta naturen. Patrullen kommer överens om två mötestider: en då man tidigast får komma tillbaka och en då man senast måste återvända till utgångspunkten. Man kan på förhand komma överens om att någon t.ex. blåser i en visselpipa då man absolut senast ska ta sig tillbaka. Det är patrulledarens uppgift att se till att man också går igenom övningen. Det är bra att diskutera vilka tankar och känslor det väckte att vara ensam. Ofta behövs lotsens hjälp till det här. Man kan också komma överens om att det efter kvällsandakten ordnas en stilla stund och var och en får avlägsna sig då det känns bäst för en själv.

Hissa flaggan. Spejarscouten känner till vilka flaggningsdagarna är. För att lära sig flaggningsdagarna kan man använda sig av olika spel som t.ex. domino eller minnesspel. Spejarscouten vet hur man beter sig under flagghissning och flagghalning. Hen kan hissa flaggan och kan flaggknopen. Patrullen lär sig de rätta proportionerna mellan flaggstången och flaggan. Spejarscouten kan hissa flaggan i rätt ordning. Spejarscouten kan vika flaggan och förvara den på rätt sätt.

Lägg till tips

Bifoga