Spejarscouten vet hur man beter sig under olika tillfällen. Spejarscouten känner till de traditioner som finns i den egna kåren för lägerbål. Spejarscouten lär sig att stilla sig och att lyssna på sig själv.

Valikko

Att stilla sig


Målsättning:

Spejarscouten vet hur man beter sig under olika tillfällen. Spejarscouten känner till de traditioner som finns i den egna kåren för lägerbål. Spejarscouten lär sig att stilla sig och att lyssna på sig själv.

Beskrivning:

Patrullen planerar och genomför en kvällsandakt. Spejarscouten kan ordna en stilla stund och förstår hurudan en trevlig, lugn stund är och förstår vad allt en sådan kan innehålla.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Katsomustaidot Organisointitaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren reserverar den utrustning som behövs för att ordna t.ex. en kvällsandakt. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten. Lotsen hjälper vid behov att samla material för aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga