Spejarscouten förstår betydelsen av talkoarbete.

Valikko

Förhållandet till andra: Talko


Målsättning:

Spejarscouten förstår betydelsen av talkoarbete.

Beskrivning:

Spejarscouterna deltar i ett talko eller planerar och genomför ett sådant själv.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Organisointitaidot Palvelu Partiokulttuuri Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Metsä Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren inkluderar spejarscouterna i planeringen och genomförandet av aktiviteten. Också lotsen kan vara med vid behov. Lotsens uppgift: Lotsen är vid behov i kontakt med samarbetspartners i planeringsskedet och kommer vid behov överens om tidtabellen för när talkoarbetet utförs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga