Spejarscouten förstår betydelsen av talkoarbete.

Valikko

Förhållandet till andra: Talko


Målsättning:

Spejarscouten förstår betydelsen av talkoarbete.

Beskrivning:

Spejarscouterna deltar i ett talko eller planerar och genomför ett sådant själv.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Organisointitaidot Palvelu Partiokulttuuri Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Metsä Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren inkluderar spejarscouterna i planeringen och genomförandet av aktiviteten. Också lotsen kan vara med vid behov. Lotsens uppgift: Lotsen är vid behov i kontakt med samarbetspartners i planeringsskedet och kommer vid behov överens om tidtabellen för när talkoarbetet utförs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Service. Patrullen besöker ett äldreboende för att t.ex. glädja de äldre genom att gå ut och gå med dem eller läsa tidningar eller böcker åt dem. Äldreboenden ser gärna att någon går ut med invånarna. Kom överens om ert besök på förhand och fråga av skötarna och invånarna vad de vill att spejarscouterna gör för de äldre.

Kollekt. Patrullen deltar i att samla in kollekt i kyrkan eller i t.ex. Hungerdagsinsamlingen.

Restaureringstalko. Patrullen deltar i restaureringen av kårens förråd, båt eller kårlokal.

Pengainsamling eller att värva medlemmar. Patrullen deltar i ett talko i kåren, städar vägrenar, säljer adventskalendrar, tillverkar produkter till en julmarknad eller ordnar ett evenemang för kåren att värva medlemmar.

Lägg till tips

Bifoga