Spejarscouten lär sig uppskatta hur mycket och hurudana sopor det utkommer på ett läger eller en utfärd. Scouten vet hur återvinningen är organiserad i den egna hemkommunen eller staden.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Återvinning och skräp


Målsättning:

Spejarscouten lär sig uppskatta hur mycket och hurudana sopor det utkommer på ett läger eller en utfärd. Scouten vet hur återvinningen är organiserad i den egna hemkommunen eller staden.

Beskrivning:

Patrullen sorterar och bär bort soporna från lägret eller utfärden samt återvinner dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Organisointitaidot Retkeily
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren handleder patrullens medlemmar direkt i början av utfärden eller lägret att återvinna sitt skräp. Patrulledaren kan också dela ut ansvarsområden åt spejarscouterna: en kan t.ex. ta hand om allt pappersavfall, en annan om avfall som ska till soptippen. De som ansvarar för avfallet kan rapportera åt varandra då evenemanget är slut om hur mycket avfall det bildades och vad som händer åt avfallet. På så sätt kan patrullen jämföra mängden avfall och fundera hur man kunde minska på mängden avfall. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till vid behov att vara i kontakt med olika platser som patrullen vill bekanta sig med, t.ex. ett vattenreningsverk. Lotsen hjälper patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten. Lotsen ser till att patrulledaren har tillräcklig information och tillräckliga kunskaper om avfallshantering och återvinning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskmaskin. Patrullen tar hand om disk- och tvättvattnet på ett läger. Patrullen bygger ett enkelt filter för rengöring av smutsvatten. Patrullen prövar på olika sätt att diska, t.ex. vanlig diskborste, flaskborste, granbarrskvistar eller snö. Kom ihåg att notera hållbarheten i olika kärl. Testa också hur lämpliga olika tvättmedel är. Allt fast material ska silas bort ut diskvattnet. Diskvattnet kan sedan hällas i en grop som är grävds för avfallsvatten. Det är inte tillåtet att hälla vatten i närheten av vattendrag eller på ett grundvattenområde. Det avfall som uppstår på läger ska sorteras ändamålsenligt och sedan transporteras under lägret eller senast efter lägret till rätt sorteringspunkt.

Patrullen besöker avfallsstationen på hemorten. Patrullen tar tillsammans med lotsen och med hjälp av patrulledaren reda på var närmaste avfallsstation finns. Har den egna hemorten en egen avfallsstation? Patrullen tar reda på vart olika slags avfall ska föras på den egna orten, t.ex. TV, telefon, spillolja, bilens batteri, en gammal säng och så vidare. Patrullen gör ett besök till t.ex. avfallsstationen på orten och reder ut sopornas väg från hemmet till avfallsstationen. Vad händer åt avfallet på stationen? Hur sorteras avfallet då det kommer till avfallsstationen?

Sopsorteringspunkt. Patrullen planerar och bygger en fungerande sorteringsstation och planerar hur soporna senare avlägsnas från området. Patrullen deltar också i införskaffandet av materialet för sorteringsstationen. Patrullen kan bygga soptunnor till sorteringsstationen med hjälp av kryss-surrningar.

Lägg till tips

Bifoga