Spejarscouten lär sig uppskatta hur mycket och hurudana sopor det utkommer på ett läger eller en utfärd. Scouten vet hur återvinningen är organiserad i den egna hemkommunen eller staden.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Återvinning och skräp


Målsättning:

Spejarscouten lär sig uppskatta hur mycket och hurudana sopor det utkommer på ett läger eller en utfärd. Scouten vet hur återvinningen är organiserad i den egna hemkommunen eller staden.

Beskrivning:

Patrullen sorterar och bär bort soporna från lägret eller utfärden samt återvinner dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Organisointitaidot Retkeily
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren handleder patrullens medlemmar direkt i början av utfärden eller lägret att återvinna sitt skräp. Patrulledaren kan också dela ut ansvarsområden åt spejarscouterna: en kan t.ex. ta hand om allt pappersavfall, en annan om avfall som ska till soptippen. De som ansvarar för avfallet kan rapportera åt varandra då evenemanget är slut om hur mycket avfall det bildades och vad som händer åt avfallet. På så sätt kan patrullen jämföra mängden avfall och fundera hur man kunde minska på mängden avfall. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till vid behov att vara i kontakt med olika platser som patrullen vill bekanta sig med, t.ex. ett vattenreningsverk. Lotsen hjälper patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten. Lotsen ser till att patrulledaren har tillräcklig information och tillräckliga kunskaper om avfallshantering och återvinning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga