Spejarscouten kan utnyttja de hobbymöjligheter som skogen erbjuder. Spejarscouten upplever äventyr och utmanar både sig själv och gruppen.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Terränglek


Målsättning:

Spejarscouten kan utnyttja de hobbymöjligheter som skogen erbjuder. Spejarscouten upplever äventyr och utmanar både sig själv och gruppen.

Beskrivning:

Spejarscouten deltar i en terränglek. Lekarna kan variera enligt patrullens intresse.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luovuus Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar en terränglek tillsammans med lotsen eller spejarscoutpatrullen. Patrulledaren ser till att patrullen följer gemensamma spelregler och uppmuntrar patrullens svagare medlemmar. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att leken är säker och hjälper vid behov patrulledaren att genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fångvaktare. Den här leken kan genomföras endast i mörker. Leken ska ordnas på ett område där det finns bra möjligheter att röra sig och ett högre område i mitten. En vakt väljs. Hen får en ficklampa och ställer sig på det höga området. Hen räknar högt och långsamt till tjugo med ögonen förbundna och ficklampan släckt. De andra spelarna, alltså fångarna, springer under tiden och gömmer sig i terrängen. Då vakten har räknar, öppnar hen ögonen och tänder ficklampan. Vaktens uppgift är att hitta fångarna i terrängen. Vakten får inte lämna sin bas. Då vakten hittar en fånge, riktar hen ljuset från ficklampan mot fången och säger fångens namn. Då fången är identifierad, ska hen komma från sitt gömställe och ställa sig hos vakten. Fångarnas uppgift är att försöka komma så nära vakten som möjligt och skrämma hen. Den fånge som till först lyckas skrämma vakten, vinner leken. Om däremot vakten hittar alla fångar i deras gömmor före nån av fångarna hinner skrämma vakten, vinner vakten.

Precisionsgren. Patrullen utövar en gren som kräver precision. Patrullen kan t.ex. ordna en lekfull precisionsolympiad. Grenar i den kan vara t.ex. pilkastning, hästskokastning, att transportera ett ägg med hjälp av en sked i varierande terräng. Patrullen kan också bygga en egen frisbeegolfbana i skogen.

Terrängspel. Patrullen spelar något terrängspel, t.ex. innebandy, genom att använda diskborstar som klubbor. Patrullen planerar en spelplan i en varierande terräng i skogen. Patrullen kan t.ex. utmana kårens styrelse.

Terränglek. Spejarscouten deltar i en terränglek. Det är bra om spejarscouten genom leken upplever äventyr och nya upplevelser och att leken utmanar såväl spejarscouten själv som hela gruppen. Patrullen kan göra en utfärd för att klättra på en klättervägg, till en linbana eller en terrängcyklingsbana. Genom leken utmanar spejarscouten både sig själv och sin kompis såväl fysiskt som mentalt. Spejarscouterna kan planera en egen bana som har en röd tråd.

Lägg till tips

Bifoga