Spejarscouten kan utnyttja de hobbymöjligheter som skogen erbjuder. Spejarscouten upplever äventyr och utmanar både sig själv och gruppen.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Terränglek


Målsättning:

Spejarscouten kan utnyttja de hobbymöjligheter som skogen erbjuder. Spejarscouten upplever äventyr och utmanar både sig själv och gruppen.

Beskrivning:

Spejarscouten deltar i en terränglek. Lekarna kan variera enligt patrullens intresse.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luovuus Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar en terränglek tillsammans med lotsen eller spejarscoutpatrullen. Patrulledaren ser till att patrullen följer gemensamma spelregler och uppmuntrar patrullens svagare medlemmar. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att leken är säker och hjälper vid behov patrulledaren att genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga