Spejarscouterna förstår traditionernas betydelse i kårens verksamhet och deltar i kårens traditioner.

Valikko

Förhållandet till samhället: Ett trdaitionellt evenemang i kåren


Målsättning:

Spejarscouterna förstår traditionernas betydelse i kårens verksamhet och deltar i kårens traditioner.

Beskrivning:

Spejarscouterna deltar i kårens traditionella evenemang. Spejarscouterna deltar i arrangemanget av evenemanget.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kontaktar evenemangets arrangör med hjälp av lotsen. Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen och evenemangets ansvarsperson hur spejarscouterna kan delta i arrangemangen av evenemanget. Lotsens uppgift: Lotsen är vid behov i kontakt med ansvarspersonen för evenemanget och planerar tillsammans med patrulledaren och arrangören hur spejarscouterna kan delta i evenemanget. Lotsen ser till att spejarscouterna och patrulledaren vet vad som förväntas av dem.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Julfest. Spejarscouten deltar i kårens julfest och i arrangemangen t.ex. genom att pynta festplatsen, förbereda en liten show, hälsa gästerna välkomna eller servera gröt.

Ett evenemang för den egna åldersgruppen. Spejarscoutpatrullen deltar i ett traditionellt evenemang för den egna åldersgruppen. Om det inte finns ett traditionellt evenemang ämnat endast för spejarscouter i kåren kan patrullen skapa ett nytt evenemang.

Kårläger. Spejarscouten deltar i ett höst-, vår- eller vinterläger eller i en vandring.

Fest. Spejarscouterna deltar i kårens självständighetsfest eller St. Göran. Spejarscouterna deltar i arrangemangen, t.ex. genom att fungera som fanbärare.

Lägg till tips

Bifoga