Spejarscouterna förstår traditionernas betydelse i kårens verksamhet och deltar i kårens traditioner.

Valikko

Förhållandet till samhället: Ett trdaitionellt evenemang i kåren


Målsättning:

Spejarscouterna förstår traditionernas betydelse i kårens verksamhet och deltar i kårens traditioner.

Beskrivning:

Spejarscouterna deltar i kårens traditionella evenemang. Spejarscouterna deltar i arrangemanget av evenemanget.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kontaktar evenemangets arrangör med hjälp av lotsen. Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen och evenemangets ansvarsperson hur spejarscouterna kan delta i arrangemangen av evenemanget. Lotsens uppgift: Lotsen är vid behov i kontakt med ansvarspersonen för evenemanget och planerar tillsammans med patrulledaren och arrangören hur spejarscouterna kan delta i evenemanget. Lotsen ser till att spejarscouterna och patrulledaren vet vad som förväntas av dem.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga