Spejarscouten lär sig hur Finlands flagga används.

Valikko

Förhållandet till samhället: Flaggning


Målsättning:

Spejarscouten lär sig hur Finlands flagga används.

Beskrivning:

Spejarscouten repeterar de hälsningar som hör till flagghissning och kan vika Finlands flagga.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren skaffar det material som behövs till aktiviteten och ser till att Finlands flagga hanteras på ett sakligt sätt under aktiviteten. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att patrulledaren kan hissa flaggan och lär vid behov ut hälsningarna som görs i samband med flagghissningen och hur man viker flaggan.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga