Spejarscouten lär sig hur Finlands flagga används.

Valikko

Förhållandet till samhället: Flaggning


Målsättning:

Spejarscouten lär sig hur Finlands flagga används.

Beskrivning:

Spejarscouten repeterar de hälsningar som hör till flagghissning och kan vika Finlands flagga.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren skaffar det material som behövs till aktiviteten och ser till att Finlands flagga hanteras på ett sakligt sätt under aktiviteten. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att patrulledaren kan hissa flaggan och lär vid behov ut hälsningarna som görs i samband med flagghissningen och hur man viker flaggan.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Heraldiken i fanorna. Patrullen bekantar sig med heraldiken i olika fanor. Patrullen söker heraldiska regler i olika kårers fanor. Patrullen kan göra en utfärd till scoutmuseet, där olika kårers flaggor finns presenterade, eller be en scoutheraldiker på besök till sitt möte.

Internationella scoutfanor. Spejarscouten känner igen WOSM:s ja WAGGGS:s fanor och vet vad de symboliserar.

Kårens fana. Spejarscouten vet vem som planerat kårens egna fana och känner till hur kårens fana kommit till. Spejarscouten vet till hurudana evenemang man tar med kårfanan. Patrullen kan också tillsammans bekanta sig med ordningen på fanorna i scoutparaden.

Finlands flagga. Spejarscouten repeterar hälsningarna som hör till flagghissningen och lär sig vilka skillnader det finns i användningen av den egna kårens fana och Finlands flagga. Dessutom lär sig patrullen de rätta förhållandena mellan flaggstången och flaggan. Spejarscouterna övar på att hissa flaggan i olika situationer. Spejarscouterna repeterar vilka hälsningar och befallningar som hör till flagghissningen. Om patrullen inte kan flaggsången och scoutmarschen kan scouterna lära sig dem i samband med aktiviteten.

Lägg till tips

Bifoga