Spejarscouten känner till scouttraditioner och berättelser.

Valikko

Förhållandet till samhället: Sånger, rop och berättelser


Målsättning:

Spejarscouten känner till scouttraditioner och berättelser.

Beskrivning:

Spejarscouterna bekantar sig med en traditionell scoutberättelse. Spejarscouterna känner till olika scouttraditioner som t.ex. rop och sånger.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med patrullen. Patrulledaren lär sig vid behov olika sånger, rop och berättelser. Lotsens uppgift: Lotser hjälper patrulledaren vid behov att planera aktiviteten. Lotsen uppmuntrar patrulledaren att tillsammans med patrullen planera ett lämpligt sätt att genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Egna traditioner. Patrullen skapar egna traditioner. Patrullmedlemmarna planerar ett eget rop eller en sång för patrullen som sjungs i slutet av varje möte. Vad krävs för att något ska kunna kallas en tradition?

Scoutsånger. Patrullen lär sig att sjunga traditionella scoutsånger både på sitt eget modersmål och på främmande språk.

Rop. Patrullen bekantar sig med olika sorters rop, övar att leda dem, bekantar sig med historien bakom kårens och patrullens rop och hittar på egna rop till olika situationer.

Scoutberättelse. Bekanta er med någon traditionell scoutberättelse som t.ex. berättelsen om St. Göran. Spejarscoutpatrullen kan göra en teater om berättelsen eller en modern version av den, som patrullen sedan visar på ett lägerbål eller på kårens festligheter. Patrullen övar på sin teater under veckomötena. Scouten lär sig berätta korta sagor eller berättelser med egna ord, t.ex. med hjälp av en minneslista. Sagan eller berättelsen framförs för patrullen eller äventyrsscouterna.

Lägg till tips

Bifoga