Spejarscouten känner till scouttraditioner och berättelser.

Valikko

Förhållandet till samhället: Sånger, rop och berättelser


Målsättning:

Spejarscouten känner till scouttraditioner och berättelser.

Beskrivning:

Spejarscouterna bekantar sig med en traditionell scoutberättelse. Spejarscouterna känner till olika scouttraditioner som t.ex. rop och sånger.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med patrullen. Patrulledaren lär sig vid behov olika sånger, rop och berättelser. Lotsens uppgift: Lotser hjälper patrulledaren vid behov att planera aktiviteten. Lotsen uppmuntrar patrulledaren att tillsammans med patrullen planera ett lämpligt sätt att genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga