Spejarscouterna deltar i en scoutfärdighetstävling.

Valikko

Förhållandet till samhället: Scoutfärdighetstävling


Målsättning:

Spejarscouterna deltar i en scoutfärdighetstävling.

Beskrivning:

Spejarscouterna kan förbereda sig inför en scoutfärdighetstävling. Spejarscouterna deltar i tävlingen och efter tävlingen går patrullen igenom hur det gick tillsammans med lotsen eller patrulledaren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Partiokulttuuri Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren söker med hjälp av lotsen en lämplig scoutfärdighetstävling åt spejarscouterna. Patrulledaren tar tillsammans med lotsen hand om tävlingsanmälan och går igenom reglerna för tävlingen med spejarscouterna. Lotsens uppgift: Lotsen uppmuntrar patrullen att delta i en scoutfärdighetstävling och hjälper patrulledaren att hitta en lämplig scoutfärdighetstävling åt spejarscouterna. Lotsen funderar tillsammans med patrulledaren på eventuella kostnader och tar vid behov reda på hurudan praxis det finns inom kåren för deltagaravgifter till tävlingen. Lotsen hjälper patrulledaren att informera spejarscouternas föräldrar om att patrullen deltar i en tävling, och ser till att patrulledaren har tillräckligt med information om tävlingens regler och om tävlingsförberedelser. Lotsen hjälper vid behov att skaffa utrustning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga