Spejarscouterna deltar i en scoutfärdighetstävling.

Valikko

Förhållandet till samhället: Scoutfärdighetstävling


Målsättning:

Spejarscouterna deltar i en scoutfärdighetstävling.

Beskrivning:

Spejarscouterna kan förbereda sig inför en scoutfärdighetstävling. Spejarscouterna deltar i tävlingen och efter tävlingen går patrullen igenom hur det gick tillsammans med lotsen eller patrulledaren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Partiokulttuuri Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren söker med hjälp av lotsen en lämplig scoutfärdighetstävling åt spejarscouterna. Patrulledaren tar tillsammans med lotsen hand om tävlingsanmälan och går igenom reglerna för tävlingen med spejarscouterna. Lotsens uppgift: Lotsen uppmuntrar patrullen att delta i en scoutfärdighetstävling och hjälper patrulledaren att hitta en lämplig scoutfärdighetstävling åt spejarscouterna. Lotsen funderar tillsammans med patrulledaren på eventuella kostnader och tar vid behov reda på hurudan praxis det finns inom kåren för deltagaravgifter till tävlingen. Lotsen hjälper patrulledaren att informera spejarscouternas föräldrar om att patrullen deltar i en tävling, och ser till att patrulledaren har tillräckligt med information om tävlingens regler och om tävlingsförberedelser. Lotsen hjälper vid behov att skaffa utrustning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En egen scoutfärdighetstävling. Patrullen ordnar en egen, lekfull scoutfärdighetstävling åt kåren. Tävlingen kan ordnas i samband med en utfärd eller ett läger. Patrullen funderar på förhand hurudana uppgifter det finns i en tävling och hur man bedömer den. Tävlingen kan också ordnas för scouternas föräldrar.

Vintertävlingar. Patrullen deltar i en scoutfärdighetstävling som ordnas vintertid. Då lönar det sig att fästa speciellt mycket vikt vid utrustningen. Går det till exempel att göra något som kräver fingerfärdighet genom tjocka vintervantar? I hurudana kläder är det bra att röra på sig längs tävlingsbanan?

Scoutfärdighetstävling. Patrullen deltar i den egna kårens scoutfärdighetstävlingar. Patrullen bekantar sig med uppgifts- och materiallistan som skickas på förhand och funderar hurudana uppgifter det kan förekomma i tävlingen på basen av listorna. Patrullen övar olika tekniker på basen av uppgiftsförteckningen.

Lägg till tips

Bifoga