Spejarscouten lär sig grunderna i signalering i terräng.

Valikko

Förhållandet till samhället: Signalering i terrängen


Målsättning:

Spejarscouten lär sig grunderna i signalering i terräng.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på olika sätt att kommunicera i terrängen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten. Lotsens uppgift: Lotsen finns som stöd för patrulledaren i planeringen och genomförande av aktiviteten. Lotsen ser till att patrulledaren har tillräcklig information och kunskap för att ordna aktiviteten. Lotsen hjälper till i praktiska arrangemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga