Spejarscouten lär sig grunderna i signalering i terräng.

Valikko

Förhållandet till samhället: Signalering i terrängen


Målsättning:

Spejarscouten lär sig grunderna i signalering i terräng.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på olika sätt att kommunicera i terrängen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten. Lotsens uppgift: Lotsen finns som stöd för patrulledaren i planeringen och genomförande av aktiviteten. Lotsen ser till att patrulledaren har tillräcklig information och kunskap för att ordna aktiviteten. Lotsen hjälper till i praktiska arrangemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Nödsignaler. Patrullen lär sig internationella nödsignaler som används på havet eller i terrängen. Patrullen vet hur nödsignalerna används.

Signaleringsutrustning. Patrullen tar reda på ifall det finns mobilnät på utfärdsområdet. Patrullen provar på PMR-, VHF-68- eller PR-27-telefoner. Scouterna övar sig på att ge korta meddelanden. Patrullen använder den här sortens kommunikation i samband med en lek. Patrulledaren och lotsen ser till att de licenser som behövs är i kraft.

Signalering. Patrullen provar på olika sätt att signalera, till exempel med hjälp av en visselpipa, en trumma, en flagga eller handrörelser. Patrullen funderar tillsammans på var man kan använda sig av de olika signaleringssätten. Till exempel används flaggor i samband med båtar medan visselpipor används i terrängen.

Samla patrullen. Patrullen övar på signalering i naturen, alltså hur patrulledaren kan samla ihop patrullen, hur man avslutar en lek eller kallar alla till flagghalning. Scouterna övar på signalering till exempel med hjälp av visselpipor eller på ett för kåren traditionellt sätt.

Lägg till tips

Bifoga