Spejarscouten kan splitsa rep på olika sätt och vet när man använder en splits.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Att splitsa rep


Målsättning:

Spejarscouten kan splitsa rep på olika sätt och vet när man använder en splits.

Beskrivning:

Spejarscouten kan splitsa rep på olika sätt och splitsa rep till olika ändamål t.ex. till att skarva ihop två rep.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Retkeily Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren lär sig vid behov under ledning av lotsen eller någon annan hur man splitsar rep. Patrulledaren reserverar tillräckligt med tid för att splitsa rep. Lotsens uppgift: Vid behov lär lotsen patrulledaren hur man splitsar rep och hjälper till med att skaffa den utrustning som behövs. Lotsen deltar vid behov i aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Repring. Spejarscouten gör en repring. En repring görs av ett treslaget långt rep. Av ett rep får man alltså tre repringar. Spejarscouterna gör t.ex. en pannunderlägg eller ett annat prydnadsföremål.

Att avsluta ett rep. Spejarscouten övar på att avsluta ett rep på ett snyggt sätt. Det kan man göra genom att göra en ögla i änden av repet (ögonsplits) eller genom att göra en kronsplits/ändsplits (spansk tagling) där man avslutas ändan på ett rep på ett naturligt sätt. Spejarscouten övar också på taglingsteknik.

Att skarva ihop två rep. Spejarscouten lär sig att skarva ihop två rep med hjälp av skarvknopar.

  • En skotstek där två rep knyts ihop.
  • En blodknut.

Att splitsa rep. Spejarscouterna lär sig grundtekniken för att splitsa rep. Använd gärna en märlspik till hjälp. På slaget rep där alla kardelar tvinnats åt samma håll splitsar man ihop två rep så att de tvinnar åt motsatt håll. Kardelarna splitsas in i det andra repet i motsatt riktning mot repets egen tvinning.  Kardelarna ska inte föras rakt i repets riktning utan lite snett så att de flätas in under och över kardelarna i det andra repet. Om repet är ett delflätat rep, t.ex. 4x2 kardeler med par där kardelarna inte är slagna utan flätade splitsar man så att kardelarna parvis splitsas fast i de kardelar som tvinnar åt samma håll. Med andra ord, de kardelar som tvinnas motsols splitsas fast i de kardelar i det andra repet som tvinnas motsols och de som tvinnas medsols i de kardelar i det andra repet som tvinnas medsols.

Lägg till tips

Bifoga