Spejarscouten kan splitsa rep på olika sätt och vet när man använder en splits.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Att splitsa rep


Målsättning:

Spejarscouten kan splitsa rep på olika sätt och vet när man använder en splits.

Beskrivning:

Spejarscouten kan splitsa rep på olika sätt och splitsa rep till olika ändamål t.ex. till att skarva ihop två rep.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Retkeily Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren lär sig vid behov under ledning av lotsen eller någon annan hur man splitsar rep. Patrulledaren reserverar tillräckligt med tid för att splitsa rep. Lotsens uppgift: Vid behov lär lotsen patrulledaren hur man splitsar rep och hjälper till med att skaffa den utrustning som behövs. Lotsen deltar vid behov i aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga