Spejarscouten kan använda sina personliga mått t.ex. i lägerkonstruktioner. Spejarscouten kan uppskatta tid och avstånd genom olika övningar.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Att uppskatta mått


Målsättning:

Spejarscouten kan använda sina personliga mått t.ex. i lägerkonstruktioner. Spejarscouten kan uppskatta tid och avstånd genom olika övningar.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med sina personliga mått och lär sig att utnyttja dem. Spejarscouten kan uppskatta ett avstånd och vet hur lång hen själv orkar gå, cykla eller skida. Spejarscouten kan uppskatta tid.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att den utrustning som behövs för att genomföra aktiviteten finns till hands. Lotsens uppgift: Lotsen stöder patrulledaren i att planera aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga