Spejarscouten kan använda sina personliga mått t.ex. i lägerkonstruktioner. Spejarscouten kan uppskatta tid och avstånd genom olika övningar.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Att uppskatta mått


Målsättning:

Spejarscouten kan använda sina personliga mått t.ex. i lägerkonstruktioner. Spejarscouten kan uppskatta tid och avstånd genom olika övningar.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med sina personliga mått och lär sig att utnyttja dem. Spejarscouten kan uppskatta ett avstånd och vet hur lång hen själv orkar gå, cykla eller skida. Spejarscouten kan uppskatta tid.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att den utrustning som behövs för att genomföra aktiviteten finns till hands. Lotsens uppgift: Lotsen stöder patrulledaren i att planera aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Höjd och vikt. Patrullmedlemmarna tar reda på hur man kan uppskatta höjden på ett träd med hjälp av en käpp. Patrullmedlemmarna övar på att uppskatta vikt med hjälp av vatten i en flaska eller kanister.

Tid. Patrullmedlemmarna skriver på var sin lapp ned en uppskattning om sin skolväg, vägen till kårlokalen eller en annan väg som hen ofta går. Patrullen kollar från en karta hur långa avstånden är eller så kan man tävla om vems uppskattning som är närmast rätt svar. Patrullen uppskattar med hjälp av kartan hur långt de orkar gå eller cykla och uppskattar också den sträcka de gått under en utfärd. Avlägsna alla scouternas klockor i början av mötet eller utfärden. Fråga med jämna mellanrum hur mycket tid scouterna uppskattar att det gått mellan två händelser. Tävla i att uppskatta korta tider, till exempel längden på ett musikstycke. Uppskatta tid då ni lagar mat, till exempel genom att kontrollera hur färdig maten är medan någon annan kontrollerar klockan. Korta övningar: Patrullmedlemmarna håller var sin tidtagare bakom ryggen. Då scouten uppskattar att en minut har gått stannar han klockan. Den som uppskattat närmast vinner. Om det inte finns tidtagningsur åt alla, bind för ögonen för de personer som ska gissa och börja minuten samtidigt. De som gissar ska sätta ned sig då hen tror at en minut har gått. Tidtagaren observerar vems gissning som är närmast rätt svar.

Personliga mått. Då människan sträcker ut sina händer rakt åt sidorna är avståndet mellan långfingren ungefär lika långt som personens längd. Spejarscouten kan använda sina personliga mått till att välja tältplats, till att mäta avstånd mellan träd eller till att uppskatta längden på en bit snöre. Avståndet mellan spetsen på mittfingret och spetsen på tummen är användbart t.ex. för att mäta pinar som är lämpliga till tältkilar. För övningen kan man mäta ut 100 m och promenera denna sträcka många gånger i samma takt. Räkna stegmängden för varje gång. Då man har minst sex resultat, räknar man medeltalet av antalet steg och därifrån medeltalet på stegets längd. Många scouter växer ännu i denna ålder. Måtten kan uppdateras till exempel nästa år igen.

Lägg till tips

Bifoga