Spejarscouten kan de mest grundläggande knoparna. Spejarscouter lär sig nya knopar.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Knopar och rep


Målsättning:

Spejarscouten kan de mest grundläggande knoparna. Spejarscouter lär sig nya knopar.

Beskrivning:

Spejarscouterna repeterar grundknoparna. Patrullen kan grundknoparna: överhandsknop och åtta, sjömansknop, skotstek, dubbelt halvslag och pålstek. Spejarscouten förstår att knoparna används för ett visst ändamål och att de kan delas in i grupper, exempelvis stekar, halvslag, öglor, sammanbindningsknopar och stoppknopar. Patrullmedlemmarna lär sig nya knopar till bekanta ändamål.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren repeterar eller lär sig knoparna som behövs för aktiviteten. Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen en lämplig övning som kan genomföras i samband med t.ex. en utfärd eller ett läger. Lotsens uppgift: Lotsen försäkrar sig om att patrulledaren har den information och kunskap hen behöver för att lära ut knoparna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga