Spejarscouten kan de mest grundläggande knoparna. Spejarscouter lär sig nya knopar.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Knopar och rep


Målsättning:

Spejarscouten kan de mest grundläggande knoparna. Spejarscouter lär sig nya knopar.

Beskrivning:

Spejarscouterna repeterar grundknoparna. Patrullen kan grundknoparna: överhandsknop och åtta, sjömansknop, skotstek, dubbelt halvslag och pålstek. Spejarscouten förstår att knoparna används för ett visst ändamål och att de kan delas in i grupper, exempelvis stekar, halvslag, öglor, sammanbindningsknopar och stoppknopar. Patrullmedlemmarna lär sig nya knopar till bekanta ändamål.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren repeterar eller lär sig knoparna som behövs för aktiviteten. Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen en lämplig övning som kan genomföras i samband med t.ex. en utfärd eller ett läger. Lotsens uppgift: Lotsen försäkrar sig om att patrulledaren har den information och kunskap hen behöver för att lära ut knoparna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna gör instruktionsfilmer för hur man knyter knopar. Filmerna kan t.ex. laddas upp på kårens youtube-kanal, instagram-konto eller facebook-sida

Rep. Patrullen rispar upp ett rep och ta isär trådarna. Trådarna delas i mindre trådar som i sin tur delas i fibrer. Har repet ett hjärta innerst, som ger det styrka? Jämför ett rep av naturfiber med ett av konstfiber. Är de lika starka? Repen av naturfiber är svagare, men ofta behändigare i tillfälliga lägerkonstruktioner. Nylon töjer och passar därför som ankar- eller draglina. Polyester töjer inte och används därför till att rigga. Polypropenrep väger lite, men är svagt så man kan göra en kastlina av det. Tävla i vem som nystar ett rep snabbast. Hur kan man fästa nystanet vid ryggsäcken? Ett bra nystan är sådant att man behändigt kan nysta ut det för bruk.

Olika knopar. Spejarscouterna övar på att göra knopar för följande situationer:

  • stoppknop (en större knop istället för en åtta, t.ex. en Ashleys stoppknop)
  • att fästa två rep eller linor av olika tjocklek (t.ex. kastlinestek)
  • kastvikt (t.ex. kastlineknop eller apnäve)
  • en nyckstek eller löpöggla, som är lätt att öppna, att fästa en tältpinne med
  • en lämplig surrning för att fästa tältkäppar (t.ex. en pinnsurrning)
  • att fästa ett rep i en ring (t.ex. fiskarstek/ankarstek)
  • en förtöjningsknop (t.ex. en förtöjningsstek eller en timmerstek)
  • en förtöjningsknop med halvslag (t.ex. två dubbelt aviga halvslag, dubbelt halvslag om egen part, rullstek)
Olika knopar har olika egenskaper. Öva gärna på knopar i möjligast äkta situationer, t.ex. då man tävlar i dragkamp med stockar utomhus. Repen fäst med en timmerstek, som hålls på plats trots att man drar i repet i stockens riktning. Ett rep fästs vid ett ankare och ankaret kastas i vattnet. Förtöjningsknopen ska hålla vikt och drag i våta förhållanden. Instruktioner för knoparna hittas på webben eller i en knopbok.

Knopbana. Spejarscouterna går en kort spårning, t.ex. runt kårlokalen. På kontrollerna finns problem och material för att lösa dem, t.ex. ett rep från en båt och en påle, runt vilken repet ska fästas. Eller två rep av olika tjocklek som ska fästas till varandra. På kontrollerna kan också finnas modellösningar. Slutligen tävlar patrullen i hur snabbt de kan göra knopar genom att ta tid.

Knoptavla. Spejarscouten gör en knoptavla åt sig själv där hen kan fästa de knopar hen kan. Varje spejarscout väljer en prålig knop ur en knopbok, som hen sedan gör, fäster och namnger på knoptavlan. Samtidigt repeterar scouterna de knopar de kan från tidigare. På knoptavlan fästs bara sådana knopar som spejarscouten har lärt sig.

Lägg till tips

Bifoga