Spejarscouterna känner glädje av att röra på sig.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Rörelseglädje


Målsättning:

Spejarscouterna känner glädje av att röra på sig.

Beskrivning:

Spejarscouterna prövar enligt patrullmedlemmarnas intresse på en ny idrottsgren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Rohkeus
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på hurudana intressen patrullmedlemmarna har. Alternativt kan den nya grenen också vara en överraskning för patrullen, men då är det bra att diskutera om saken med lotsen och notera bl.a. eventuella rörelsebegränsningar bland patrullens medlemmar. Också eventuella kostnader är bra att notera på förhand. Lotsens uppgift: Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att ta kontakt med lokala idrottsföreningar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lasta cykeln. Scouten övar sig på att lasta cykeln och att cykla med packning. Patrullen kan göra en liten cykelutfärd. Det är ypperligt att röra sig med cykel på hajk. I samband med aktiviteten kan ni också öva på underhåll av cykeln. Åtminstone följande saker hör till cykelns underhåll: rengör cykeln med tandborste och trasa, olja kedjan och alla lagren, spänn alla muttrar, reglera bromsarna, kontrollera alla reflexer och övriga säkerhetsanordningar. Prova hur man kan fästa saker på pakethållaren med rep eller en bläckfisk.

Idrott i vattnet. Patrullen utövar någon vattensport i form av lek, tävling eller en kort utfärd eller på läger. Patrullen kan till exempel simma, spela vattenspel, paddla eller ro.

Motionsdagbok. Spejarscouten för motionsdagbok i en månad. Med hjälp av motionsdagboken kan spejarscouten märka en utveckling i sin egen fysiska form. Först gör var och en sin egen motionsdagbok under ett möte. Det kan vara ett traditionellt häfte, som spejarscouten skriver alla sina träningsgånger i, eller så kan det t.ex. vara en liten träbit som spejarscouten spikar en spik på för varje motionsgång. Då en månad gått, hämtar alla sina motionsdagböcker till ett möte. Då funderar patrullen tillsammans hur de har utvecklats och var det ännu finns utrymme för förbättring.

En ny gren. Spejarscouten testar på en för hen själv ny gren. Patrullen övar på att röra sig i snö med både vanliga skor och med skidor eller snöskor. Patrullen kan också prova på att skida, skida slalom, skrinna, gå med snöskor, att göra en slängkälke eller spela curling. Prova också på att dra en pulka eller ackja ifall det är möjligt. Det går bra att kontakta lokala idrottsföreningar och höra sig för om patrullen kan bekanta sig med en ny gren via föreningen, t.ex. klättring, brottning eller karate.

Lägg till tips

Bifoga