Spejarscouterna känner glädje av att röra på sig.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Rörelseglädje


Målsättning:

Spejarscouterna känner glädje av att röra på sig.

Beskrivning:

Spejarscouterna prövar enligt patrullmedlemmarnas intresse på en ny idrottsgren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Rohkeus
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på hurudana intressen patrullmedlemmarna har. Alternativt kan den nya grenen också vara en överraskning för patrullen, men då är det bra att diskutera om saken med lotsen och notera bl.a. eventuella rörelsebegränsningar bland patrullens medlemmar. Också eventuella kostnader är bra att notera på förhand. Lotsens uppgift: Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att ta kontakt med lokala idrottsföreningar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga