Spejarscouten kan använda olika verktyg och förstår varför det är viktigt att underhålla dem.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Verktyg


Målsättning:

Spejarscouten kan använda olika verktyg och förstår varför det är viktigt att underhålla dem.

Beskrivning:

Spejarscouten kan hantera en kniv, en yxa och en såg samt underhålla dem på rätt sätt. Spejarscouten kan använda en borrmaskin och en borrsväng samt välja rätt borr enligt material.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren lär spejarscouterna vid behov hur man vässer en kniv, en yxa, en såg, en röjkniv och en såg samt handleder i hur man använder en borrmaskin. Patrulledaren planerar aktiviteten och ser till att det material och verktyg som behövs finns på plats. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till att planera och genomföra aktiviteten. Vid behov hjälpen lotsen patrulledaren att skaffa fram de verktyg och det material som behövs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga