Spejarscouten kan planera sin egen verksamhet med hjälp av handledning. Spejarscouten kan bära ansvar och ta hand om de uppgifter hen anvisats.

Valikko

Fyralternativ: Lägret rör på sig


Målsättning:

Spejarscouten kan planera sin egen verksamhet med hjälp av handledning. Spejarscouten kan bära ansvar och ta hand om de uppgifter hen anvisats.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen deltar i ett rörligt läger, alltså ett läger som är några dagar på ett ställe innan man slår läger på en annan plats. Spejarscoutpatrullen har ett eget ansvarsområde under lägret. Ansvarsuppgifterna är fördelade så att spejarscouterna inte har en ansvarsuppgift under hela lägret utan bara en del av det, så att spejarscouterna kan delta i lägret som deltagare också. Spejarscoutpatrullen deltar för egen del i lägerplaneringen och deltar i minst ett lägermöte. Spejarscoutpatrullen har en på förhand anvisad ansvarsuppgift under lägret. Ansvarsuppgiften innehåller också planering, alltså får spejarscouterna inte allt färdigt serverat av ledarna. Spejarscouterna kan ansvara för t.ex. dricksvattnet på lägret, för att dokumentera lägret o.s.v.

Förberedelser inför fyren: Förberedelserna för fyren inleds redan i planeringsskedet då patrullen gärna kan kontakta lägerstaben, om en sådan är vald. Spejarscoutpatrullen kan föreslå för kårens ledare att kåren ordnar ett rörligt läger. Spejarscoutpatrullen deltar i minst ett lägermöte tillsammans med lägerstaben. Spejarscoutpatrullen gör en plan över sin ansvarsuppgift som lotsen, patrulledaren och lägerstaben godkänner. Under förberedelserna kan patrullen gärna använda en del tid för att skaffa material. Spejarscoutpatrullen kan också få en budget för sin ansvarsuppgift. Spejarscoutpatrullen gör en tidtabell för sin egen planering och genomföring.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsen ansvarar för att fyren är lämpligt krävande i förhållande till spejarscouternas kunskaper. Hen ser tillsammans med patrulledaren och lägerstaben till att spejarscouterna får delta i lägret som lägerdeltagare. Lotsen kontaktar lägerstaben innan lägret och kommer överens om saker som anknyter till fyren tillsammans med staben. Dessutom deltar lotsen i planeringen och godkänner tillsammans med patrulledaren spejarscoutpatrullens plan för aktiviteten. Hen hjälper också spejarscoutpatrullen i planeringen av fyren. Lotsen deltar i fyren så att sen kan utvärdera och ge feedback om fyren åt spejarscoutpatrullen.   Patrullen diskuterar under ledning av lotsen om fyren och om hela etappen. Då utvärderas följande saker: Vilka saker har patrullen lärt sig under etappen och fyren? Hurudana utmaningar mötte patrullen under fyren och etappen? Hurudana känslor väckte aktiviteterna och fyren? Vad saknades? Vad skulle patrullen göra annorlunda? Lotsen delger spejarscoutpatrullen sin ärliga åsikt om fyren och etappen på ett konstruktivt sätt. Det är bra om lotsen kommer ihåg att responsen utgör en unik lärosituation för spejarscouterna.   Efter fyren för lotsen en individuell evalueringsdiskussion med patrulledaren. Det är bra att lotsen på förhand funderar på några förbättringsförslag för patrulledaren. Samtidigt bestämmer lotsen och patrulledaren en tidpunkt för planering av följande etapp.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper spejarscoutpatrullen att planera fyren. Hen hjälper till att planera och uppmuntrar spejarscouterna att vara i kontakt med lägerstaben. Patrulledaren finns som spejarscouternas stöd under fyren. Patrulledaren uppmuntrar och stöder patrullmedlemmarna i deras uppdrag.   Patrulledaren diskuterar med lotsen om fyren och hela etappen. Efter fyren kan det vara naturligt att blicka fram mot följande etapp och göra preliminära planer tillsammans med lotsen. Fyrens utvärdering: Efter fyren har patrullen en utvärderingsdiskussion om fyren under lotsens ledning. Samtidigt diskuterar patrullen om hela den gångna etappen. Det är bra om patrullen bokar gott om tid för utvärdering och funderar på en lämplig plats. Utvärderingsdiskussionen kan t.ex. göras vid en lägereld. Målsättningen med utvärderingen är att spejarscouterna stannar upp och reflekterar över sitt eget kunnande och sin egen utveckling.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga