Spejarscouten lär sig att använda sig av olika tekniker som t.ex. träpluggar och tidigare färdigheter som att använda en kniv, såg eller yxa för att behandla trä. Spejarscouten använder sig av knopar och surrningar som hen kan i sina konstruktioner.

Valikko

Konstruktioner


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att använda sig av olika tekniker som t.ex. träpluggar och tidigare färdigheter som att använda en kniv, såg eller yxa för att behandla trä. Spejarscouten använder sig av knopar och surrningar som hen kan i sina konstruktioner.

Beskrivning:

Spejarscouten bygger tillsammans med sin kompis och under övervakning av patrulledaren olika lägerkonstruktioner med hjälp av olika arbetsmetoder. Patrullen bygger en bestående konstruktion som kåren kan ha nytta av och använder många olika verktyg så mångsidigt som möjligt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till, vid behov med hjälp av lotsen, att den utrustning som behövs för att genomföra aktiviteten finns tillhands. Patrulledaren ser till att varje spejarscout får bygga. Patrulledaren planerar slutresultatet tillsammans med patrullen. Hen ser tillsammans med lotsen till att första hjälpen utrustning finns på plats. Lotsens uppgift: Vid behov utbildar lotsen patrulledaren. Lotsens hjälp kan behövas då patrullen bygger större konstruktioner. Lotsen ser till att aktiviteten genomförs på ett säkert sätt. Hen hjälper också patrulledaren i materialanskaffningar. Lotsen ser till att patrulledaren känner till kårens verktyg och hur man ska gå tillväga för att låna utrustning med på ett läger eller på en utfärd. Vid behov ber hen av hjälp av kårens materialförvaltare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga