Spejarscouten lär sig att använda sig av olika tekniker som t.ex. träpluggar och tidigare färdigheter som att använda en kniv, såg eller yxa för att behandla trä. Spejarscouten använder sig av knopar och surrningar som hen kan i sina konstruktioner.

Valikko

Konstruktioner


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att använda sig av olika tekniker som t.ex. träpluggar och tidigare färdigheter som att använda en kniv, såg eller yxa för att behandla trä. Spejarscouten använder sig av knopar och surrningar som hen kan i sina konstruktioner.

Beskrivning:

Spejarscouten bygger tillsammans med sin kompis och under övervakning av patrulledaren olika lägerkonstruktioner med hjälp av olika arbetsmetoder. Patrullen bygger en bestående konstruktion som kåren kan ha nytta av och använder många olika verktyg så mångsidigt som möjligt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till, vid behov med hjälp av lotsen, att den utrustning som behövs för att genomföra aktiviteten finns tillhands. Patrulledaren ser till att varje spejarscout får bygga. Patrulledaren planerar slutresultatet tillsammans med patrullen. Hen ser tillsammans med lotsen till att första hjälpen utrustning finns på plats. Lotsens uppgift: Vid behov utbildar lotsen patrulledaren. Lotsens hjälp kan behövas då patrullen bygger större konstruktioner. Lotsen ser till att aktiviteten genomförs på ett säkert sätt. Hen hjälper också patrulledaren i materialanskaffningar. Lotsen ser till att patrulledaren känner till kårens verktyg och hur man ska gå tillväga för att låna utrustning med på ett läger eller på en utfärd. Vid behov ber hen av hjälp av kårens materialförvaltare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Utfärdspyssel. Spejarscouten gör hantverk och hittar på något att göra också under en lugnare stund på läger. Spejarscouten bygger en lägerpall med hjälp av träpluggar med handledning av patrulledaren. Enklare lägerpyssel är t.ex. en smörkniv, en stekspade, en sked, en barkbåt eller en fågelholk. Medelsvåra projekt är pilbåge, träbåt, snurra och sälgpipa. Svåra projekt är kastspjut, katapult och träkedja. Andra idéer är att dekorera lägerporten, göra och dekorera en scoutstav eller tälja en maskot av trä till patrullen.

Tältbastu. Spejarscouterna deltar i att bygga en tältbastu under ledning av lotsen. Spejarscouterna kan ansvara för en viss del av byggandet, t.ex. för att bygga bastulaven. Spejarscouterna övar på att värma en tältbastu och förstår hur farligt kolmonoxid är. Patrullen kan bygga tältbastun själv eller alternativt resa en färdig tältbastu, om kåren äger en sådan. I samband med den här aktiviteten kan spejarscouterna också göra ett enkelt filter för att rena tvättvatten.

Lägerkonstruktioner. Spejarscouten deltar i att planera, bygga och dekorerar en lägerport. På lägret kan spejarscouterna planera och delta i att bygga en äventyrsbana. Se till att säkerheten noteras, speciellt i större lägerkonstruktioner. Lotsen fungerar som stöd för patrulledaren och ser till att patrulledaren har tillräckliga kunskaper för att bygga. Lägerkonstruktionen kan vara t.ex. en kompost, ett tak för avfallsinsamlingen eller en annan småskalig konstruktion. Tips för konstruktioner finns i boken Ryggsäcken.

En bestående konstruktion. Spejarscoutpatrullen bygger, under ledning av patrulledaren eller lotsen, förslagsvis ett tak för ett läger eller någon annan större lägerkonstruktion som ett lägerkök eller ett matsalstak. Patrullen planerar konstruktionen tillsammans och funderar vad som behövs till den, exempelvis band, ribbor eller bräder. Patrullen kan göra en ritning av sin konstruktion, som sedan genomförs enligt den. Färdiga modeller på konstruktioner finns i bl.a. boken Ryggsäcken.

Spejarscouterna planerar och bygger ett ställe för stilla stunder på lägerområdet. Ta i beaktande att lägerdeltagarna kan ha olika åskådningar. Stället för stilla stunder ska tjäna alla lägerdeltagare jämlikt. Ni kan till exempel börja med att fråga vilka behov lägerdeltagarna har för att stilla sig. Ta i beaktande möjligheten att tvätta sig innan den stilla stunder, symboler, olika visuella aspekter och att det är ett lugnt ställe.

Lägg till tips

Bifoga