Spejarscouten kan resa de bivacker och tält som finns i kåren. Hen kan också bl.a. använda ett halvplutontält med kamin på vintern. Spejarscouten förstår varför man måste ta hand om den gemensamma utrustningen. Spejarscouten kan vårda den vanligaste utrustningen och de vanligaste tälten i kåren.

Valikko

Lägerfärdigheter i kåren


Målsättning:

Spejarscouten kan resa de bivacker och tält som finns i kåren. Hen kan också bl.a. använda ett halvplutontält med kamin på vintern. Spejarscouten förstår varför man måste ta hand om den gemensamma utrustningen. Spejarscouten kan vårda den vanligaste utrustningen och de vanligaste tälten i kåren.

Beskrivning:

Spejarscouten reser olika bivacker som finns i kåren. Hen lär sig att använda och att vårda kårens lägerutrustning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kädentaidot Partiokulttuuri Retkeily Tulenteko
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på vilka bivacker/tält och annan utrustning som finns i kåren. Patrulledaren kan själv resa bivackerna. Om patrulledaren inte är bekant med bivackerna, lönar det sig för hen att be om hjälp av lotsen. Lotsens uppgift: Lotsen stöder patrulledaren genom att vid behov handleda hen om hur man vårdar och använder bivacker. Vid behov deltar lotsen i att genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vindskydd, loue vindskydd och tarp. Under en utfärd kan man övernatta i ett vindskydd i en loude eller i en tarp. Spejarscouterna reser ett vindskydd, en luode eller en tarp med hjälp av en ledare och övernattar i bivacken. Det kan vara bra att repetera vinkel- och kryss-surrning. Det är också bra att lära spejarscouterna om hur viktigt det är att se till att utfärdsplatserna är i gott skick. Inför längre utfärder är det bra om patrulledaren och lotsen diskuterar om arbetsfördelningen mellan dem. Det är också bra att repetera hur det lönar sig att välja platsen där man slår läger. Då man övernattar i en bivack med öppen eld är det viktigt att komma ihåg säkerheten och också repetera säkerheten inför utfärden.

Kårens lägerutrustning. Spejarscouten kan tända och vårda en stormlykta. Spejarscouten lär sig att använda en stormlykta och vet hur man justerar lågan. Spejarscouten fyller på lyspetroleum, tänder, släcker och rengör stormlyktan. Spejarscouten rengör glaset, byter veken och kan klippa den i rätt form. Spejarscouterna lär sig att använda och att vårda kårens gemensamma lägerutrustning. Spejarscouterna kan t.ex. efter läger ta hand om den gemensamma utrustningen och se till att den vårdas rätt och läggs på rätt plats. Man kan ordna ett materialvårdstalko tillsammans med spejarscouterna. Under talkot vässar man knivarna, sågarna och yxorna. Samtidigt kan också tält och annan utrustning som används på läger och utfärder vårdas. Vi behov kan man be kårens materialförvaltare att berätta om kårens utrustning.

Vård av bivacker. Spejarscouten vårdar de bivacker som använts på utfärden och deltar i att packa övernattningsutrustningen. Spejarscouterna kan med handledning av lotsen eller patrulledaren lära sig att lappa övernattningsutrustning/tält/bivacker. Samtidigt lär sig spejarscouten hur man vårdar en kamin som använts i ett tält.

Halvplutonstält. Spejarscoutpatrullen kan självständigt resa ett halvplutonstält. Spejarscouten kan resa kaminen och använda kaminen på ett säkert sätt. Spejarscouten kan resa ett halvplutontält i olika terränger, som t.ex. i en lövskog, på asfalt, i en våtmark eller i snö, genom att använda sig av olika ankaren, vikter eller underlag. Spejarscouten kan vårda halvplutonstältet och packa bort det efter användning.

Lägg till tips

Bifoga