Spejarscouten kan ta ansvar. Hen planerar sin verksamhet och tar hand om den överenskomna ledarskaps- eller ansvarsuppgiften. Spejarscouten kan ta emot respons.

Valikko

Ledarskaps- eller ansvarsuppgift: Läger


Målsättning:

Spejarscouten kan ta ansvar. Hen planerar sin verksamhet och tar hand om den överenskomna ledarskaps- eller ansvarsuppgiften. Spejarscouten kan ta emot respons.

Beskrivning:

Spejarscouten genomför ensam eller tillsammans med sitt par en tillfällig och ledd ledarskaps- eller ansvarsuppgift inom eller utanför gruppen och får respons på uppgiften. Spejarscouten får stöd till sin uppgift av patrulledaren eller av en vuxen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen och patrullen ledarskaps- och ansvarsuppgifter som passar var och en av spejarscouterna eller spejarscoutparen. Patrulledaren hjälper spejarscouterna att planera uppgifterna och deras innehåll. Hen ser till att varje spejarscout vet vad hen ska göra och att varje spejarscout har tillgång till den utrustning som behövs till uppgiften. Patrulledaren ger i samarbete med lotsen spejarscouterna feedback för deras uppgifter. Lotsens uppgift: Lotsen leder övningen, antingen direkt eller indirekt genom patrulledaren. Lotsen ser till att ledarskaps- eller ansvarsuppgiften är lämpligt stor för varje spejarscout. Då man funderar på ledarskaps- och ansvarsuppgiften är det bra att komma ihåg att det är frågan om en handledd och tillfällig uppgift. Lotsen hjälper till med att både ta kontakt och med de praktiska arrangemangen. Vid behov hjälper också lotsen till med att planera genomförandet av uppgiften, t.ex. genom att handleda spejarscouterna att fundera på hurudana aktiviteter som lämpar sig för de yngre åldersgrupperna och att vid behov också ge konkreta tips för att planera och dra aktiviteter. Lotsen leder också responsdiskussionen efter uppgiften. Om aktiviteten har genomförts som ledarskapsövning, är det bra att också utnyttja responsen av kaptenen eller akelan. Lotsen ser till att också kaptenen och akelan vet hurudan uppgiften har varit. Det lönar sig att föra responsdiskussionen rätt så snart efter aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Att planera en utfärd. Patrullen planerar en dagsutfärd eller en utfärd med övernattning. Patrullen planerar också en lista på utrustning och en tidtabell. Patrulledaren delar ut ansvarsuppgifter åt varje spejarscout eller spejarscoutpar som de ska ta hand om under utfärden. Efter utfärden för patrulledaren en diskussion om hur väl spejarscouten/spejarscoutparet lyckats i uppgiften och vad man kunde göra annorlunda nästa gång. Ansvarsuppgiften inleds genom att planera utfärden. Målet för utfärden kan lotsen färdigt ha bestämt eller så kan patrullen fundera på målet tillsammans. Patrullen planerar en tidtabell, en utrustningslista och maten för utfärden. En spejarscout eller ett spejarscoutpar kan få ett eller flera ansvarsområden, men ändå inte för många, så att inte ansvarsuppgiften blir för stor. Det är bra att gå igenom saker som anknyter till säkerheten tillsammans med patrullen inför utfärden. Patrullen genomför utfärden så att varje spejarscout eller spejarscoutpar ansvarar för sin egen uppgift under hela utfärden. Utfärden är slut då den utrustning som användes på utfärden är vårdad och patrullen haft en slutdiskussion. Då diskuteras hur utfärden gick. Vad lyckades patrullen med och vad kunde ännu förbättras?

Naturen. Spejarscouten genomför ensam eller i par ett naturkännedomsuppgift för äventyrsscouter. Aktiviteten kan genomföras som t.ex. en spårning för äventyrsscouterna. Spejarscoutparets uppgift är att genomföra den uppgift till spårningen de fått som uppdrag. Spejarscouterna behöver nödvändigtvis inte själv planera uppgiften. Naturkännedomsuppgiften kan vara:

 • Känna igen t.ex. fåglar, insekter, djur, växter, träd eller svampar.
 • Bildkort på djur eller växer med hjälp av vilka äventyrsscouterna lär sig att känna igen arter med hjälp av ett memoryspel
 • Kombinera korten med ett djur och dess spår
 • Kims test
 • Hämta åt mig-leken: Lekdeltagarna hämtar t.ex. ett löv från ett visst träd eller en viss växt åt lekledaren
 • Pyssel av naturmaterial
 • Aktiviteter ur bioekonomiportföljen

Bivacker. Patrullen vårdar något av kårens tält. Spejarscouterna lappar det söndriga tältet och ser till att det är färdigt för följande användare. Fråga gärna materialförvaltaren om hjälp. Hen kan ge ett lämpligt tält till spejarscouterna att vårda och vet hur det borde vårdas. Gå också igenom med spejarscouterna hur man gör då ett tält går sönder på en utfärd eller ett läger.

Lägerbål. Spejarscoutpatrullen ordnar ett lägerbål för äventyrsscouterna. Scouten sköter ett lämpligt stort uppdrag tillsammans med en kompis. Scouterna deltar i och förverkligar programnummer parvis. Lotsen ser till att programmet under lägerbålet är scoutigt och att det t.ex. inte ingår lekar som skämmer ut deltagarna. Lotsen handleder spejarscouterna vid behov och ger dem feedback. Patrullen bekantar sig tillsammans med patrulledaren med lägerbålets uppbyggnad. Patrullen bestämmer tillsammans om lägerbålet ska ha ett speciellt tema och delar ut uppgifter åt varje spejarscout. Programmet kan väljas tillsammans med hela patrullen medan ansvarspersonerna i par kan planera och leda en given del av programmet. Exempel på uppgifter som kan delas ut åt paren:

 • att öppna lägerbålet
 • att vara konferencier
 • programnummer: sketch, tävling, sång, lek, rop
 • lägerelden: ved, säkerhet, släckningsvatten
 • att förbereda lägerbålet: ved och tändmaterial
 • mat som hör till lägerbålet: korvgrillning (kort, senap, pinnar, papper, rosk)
 • att förbereda lägerbålsplatsen (en säker eldstad, en läktare som är tillräckligt långt bort, förbereda scenen, att förbereda läktaren med eventuellt regnskydd)

Lägg till tips

Bifoga